ASISTENȚII MEDICALI ȘI MUNCA LOR, PAS CU PAS


Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Vâlcea și-a propus să vină, în sprijinul cadrelor de mai sus, cu o serie de informații din legile și regulamentele pe care fiecare dintre aceștia trebuie să le respecte, pentru a-și exercita corect și în folosul oamenilor profesia aleasă. Așadar, în paginile tipărite, precum si pe site-ul www.curierul.ro vor apărea informații legislative sau noutăți în domeniul în care asistenții își desfășoară activitatea.
Iată câteva informații cu documentele necesare asistenților medicali pentru a profesa:

Certificatul de membru

Pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, posesorii titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, trebuie să deţină Certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
Certificatul de membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în organizaţia profesională.
Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor documente:
1.copia legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie;
2.declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi art. 15 din OUG 144/2008;
3.certificatul de cazier judiciar;
4.certificatul de sănătate fizică şi psihică.
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Avizul anual de liberă practică

Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei este documentul care permite asistentului medical/moaşei să lucreze legal. Avizul se eliberează numai membrilor OAMGMAMR care sunt angajaţi în sistemul sanitar ca asistenţi medicali sau moaşe (voluntari sau cu contract de muncă).
Pentru primirea avizului, membrii Filialei trebuie să prezinte următoarele documente:
• poliţa de malpraxis valabilă pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului pentru care se eliberează avizul;
• raportul per salariat din Revisal*, datat şi ştampilat de angajator;
• întrunirea celor 30 credite aferente anului în curs (ultima lună de efectuare a acestora este decembrie).
Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei se depune în original la angajator şi este valabil de la data emiterii şi până la sfârşitul anului pentru care a fost emis, cu condiţia să nu fi intervenit modificări în statutul profesional al solicitantului.
Potrivit art.19 din noul Program Naţional de Educaţie Medicală Continuă, intrat în vigoare de la 1 mai 2014, „obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei. Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a cumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii OAMGMAMR care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv şi asistenţii medicali nevăzători”. În acelaşi articol se precizează că „din totalul de credite necesar avizării anuale, cel puţin 1/2 trebuie să fie realizate prin cursuri”.
Potrivit art. 29 al Programului Naţional EMC, „asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se poate suspenda dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv, conform art.46 alin.4 din OUG 144/2008”.