ARHIEPISCOPUL RÂMNICULUI a slujit în mijlocul credincioșilor din Călimănești


Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a fost prezent duminică, 3 aprilie 2022, la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din orașul Călimănești. În mijlocul creștinilor, ierarhul a susținut următorul Cuvânt de învățătură:
„În perioada Postului Mare parcurgem treptele duhovnicești care ne călăuzesc spre Împărăţia lui Dumnezeu, spre frumuseţea veacului viitor şi statornic, iar Sfântul Ioan Scărarul ne este îndrumător, împreună cu ceilalți Sfinți Părinți. Sfântul Ioan Scărarul nu face decât să întărească dorul de urcuşul duhovnicesc, spre a ne ridica de la cele pământeşti spre cele sfinte, arătând pe Dumnezeu celui pe care l-a ridicat până sus. Scara este nesfârşită şi fiecare treaptă a ei oferă posibilitatea unui progres mai mare. Pentru aceasta ne revine sarcina de a ne curăţi simţurile şi odată cu ele raţiunea, pentru că Dumnezeu dăruieşte cu adevărat toate, tuturor celor vrednici de har, pe măsura virtuţii fiecăruia. Neîntristarea, bucuria plânsului, înstrăinarea, îndepărtarea de lume, umilința, smerenia, credința, nădejdea și dragostea reprezintă corolarul virtuților care contribuie la privegherea inimii, pornind de la depărtarea de păcat către viața trăită întru iubirea lui Dumnezeu. Este evident faptul că ceea ce căutăm în interiorul nostru este împărăţia fără de început şi fără de sfârşit a lui Dumnezeu. Omul virtuos străluceşte ca şi cum ar fi scăldat de razele soarelui, înțelegând că virtutea nu este doar opera sa, ci ea atestă deja o prezenţă anterioară a harului, care face începutul mântuirii. În urcuşul duhovnicesc, rugăciunea trebuie să însoţească pe om permanent și, astfel, firea omenească se statorniceşte progresiv în bine, ceea ce produce o modificare a ei, devenind tot mai transparentă pentru harul sălăşluit în ea”, a accentuat Arhiepiscopul Râmnicului.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Arhiepiscopiei Râmnicului