APIA atrage atenția beneficiarilor de subvenții


• cererile trebuie vizate de asociaţiile profesionale legal constituite în baza hotărârii judecătoreşti

Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură informează că dosarele de solicitare a subvenţiei pe cap de animal la speciile ovine şi caprine se depun la sediile APIA, în perioada 16 mai – 15 iunie 2011. Aşa prevede Ordinul Minis­trului Agriculturii privind modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare (CNDP), în 2011, la speciile ovine/caprine, postat pe siteul instituţiei şi care este în curs de publicare în Monitorul Oficial. Solicitanţii trebuie să depună cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite la centrul local/judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia se află înregistrată exploataţia, în perioada 16 mai – 15 iunie 2011. „În actul normativ se menţionează că viza asociaţiei atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita prima. De asemenea, beneficiarii trebuie să fie înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, efectivul de femele ovine/caprine pentru care se solicită prima trebuie să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere până la data de 31 august 2011, iar controlul la faţa locului se va desfăşura în perioada 16 iunie – 31 august 2011. Efectivul din exploataţie pentru care se solicită sprijinul acordat din bugetul de stat trebuie să fie de minimum 50 de capete femele ovine, respectiv minimum 25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2011 şi să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei”, explică Adrian Pintea, directorul APIA Vâlcea. Aceasta adaugă că orice animal solicitat în cerere şi care nu a fost găsit la controlul administrativ în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi/sau la faţa locului este considerat animal cu nereguli şi nu poate fi eligibil la prima pe cap de animal. „Dacă se constată diferenţe între numărul de animale pentru care se solicită plata primei şi numărul de animale determinat în urma verificării îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate, se vor aplica reduceri sau excluderi de la suma totală a primei pe cap de animal de care poate beneficia solicitantul, după cum urmează: dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli și numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 3%, nu se aplică nici o penalizare, iar prima totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale determinat; dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli și numărul de animale determinat este mai mare de 3%, prima totală se reduce astfel: cu un procent de 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%; cu un procent de 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%; cu un procent de 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%; cu un procent de 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%; cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 50%”, conchide același Pintea.