Anunț de începere a proiectului – Acțiunea POC 4.1.1 „DOTAREA SOCIETATII TORICANII SRL CU ECHIPAMENTE EFICENTE ENERGETIC”