Anunț de începere a proiectului – Acțiunea POC 4.1.1 „DOTAREA SOCIETATII ROTRANS SRL CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE EFICIENTE ENERGETIC”