Anul 2014 s-a încheiat cu 9.600 de șomeri vâlceni


SOMERILa sfârşitul lunii decembrie 2014, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 5,39% (rata şomajului feminin a fost de 5,28%). Totalul şomerilor înregistraţi a fost de 9.604 persoane, din care 4.231 femei, ponderea lor fiind de 44,05% în numărul total de şomeri. Din totalul şomerilor înregistraţi, 4.024 per­soa­ne sunt indemnizate (restul fiind neindemnizate respectiv 5.580 persoane), iar 9.202 per­soane provin din sectorul privat. Ponderea şomerilor neindemnizaţi în numărul total este de 58,1% (în luna anterioară a fost de 58,74%). Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii decembrie 2014 se prezintă astfel: 33.93 persoane provin din mediul urban și 6.211 provin din mediul rural. Faţă de luna anterioară (noiembrie 2014), numărul şomerilor a crescut cu 447 persoane, rata şomajului crescând cu 0,25 puncte procen­tuale. În comparaţie cu luna de­cem­brie a anului anterior, numărul şomerilor a scăzut cu 2.452 per­soane, rata şomajului scăzând cu 1,24 pp. Pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri se înre­gistrează în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2.862 per­soa­ne şi 30-39 ani (2.043 persoane). Din totalul de 9.604 persoane, procentual, în funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel: 60,22% învăţământ primar, gimnazial şi profesional; 31,77% învăţământ liceal şi postliceal; 8,01% învăţământ universitar. După durata şomajului, cel mai mare număr de şomeri se înregis­trează în categoria 1-3 luni (2.915 persoane) şi 3-6 luni (2.731 persoane). În luna decembrie s-a înregis­trat un număr de 2.388 şomeri de lungă durată. Au fost încadraţi în luna decembrie un număr de 232 şomeri din care 107 au fost femei. Datele ne-au fost furnizate de Gabriel Albinaru, director AJOFM Vâlcea.