Annabella SRL – Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


S.C. ANNABELLA S.R.L., prin reprezentant legal, cu sediul in municipiul Ramnicu Valcea, strada Barajului, nr. 52, judetul Valcea, titular al proiectului “Spatii comerciale; spalatorie auto; firme luminoase; totem; imprejmuire proprietate,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protecţia Mediului Valcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Spatii comerciale; spalatorie auto; firme luminoase; totem; imprejmuire proprietate”, ce urmeaza a se desfasura in oras Babeni, strada Calea lui Traian, nr. 136, judeţul Vâlcea.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de e-mail: office@apmvl.anpm.ro
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.
  1. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Valcea, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Valcea.