Amenzi de 47.000 lei pentru lipsa securității și sănătății în muncă!


Inspectorii muncii vâlceni au efectuat, luna trecută, 88 de controale privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, aplicând 204 sancțiuni contravenționale din care 197 avertismente și șapte amenzi în valoare de 47.000 lei. Au fost înregistrate trei sesizări referitoare la încălcarea reglementărilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Tot în luna mai a.c., au fost înregistrate cinci accidente cu incapacitate temporară de muncă. Nu a fost înregistrat niciun accident de muncă mortal şi nicio boală profesională. Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim: evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale; elaborarea planului de prevenire şi protecţie; efectuarea controlului medical periodic; efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie; asigurarea controlului medical la angajare şi periodic; asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime; asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului. Datele ne-au fost furnizate de către șeful ITM Vâlcea, Ion Tănăsoiu.