Amenzi de 24.000 lei în angajarea zilierilor


90 de neconformități au fost identificate, anul trecut, de către inspectorii muncii în ceea ce privește munca zilierilor din județ. S-au efectuat 48 de controale pentru respectarea prevederilor Legii nr. 52/2011, actualizată, pentru nereguli aplicându-se șapte sancțiuni în valoare de 24.000 lei. Potrivit datelor furnizate de Ion Tănăsoiu, inspector șef ITM Vâlcea, anul trecut au fost înregistrate 58.359 de poziții de zilieri, fiind eliberate 49 de registre pentru 40 de beneficiari.
O persoană poate desfăşura activităţi ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puţin 16 ani. Prin excepţie, minorii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani pot desfăşura activitate ca zilieri numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali. Lucrătorii minori, respectiv minorii în vârstă de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani desfăşoară, ca zilieri, numai activităţi potrivite cu dezvoltarea lor fizică şi cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, dreptul la educaţie, şi nu le este periclitată starea de sănătate. Durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată în temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă. Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nopţii. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă. Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfăşurarea unor activităţi în beneficiul unui terţ.
Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată: agricultură, vânătoare şi servicii anexe, cu excepţia crescătorilor de animale în sistem semiliber, tradiţional şi transhumanţă – diviziunea 01; silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02; pescuit şi acvacultură – diviziunea 03; colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – clasa 3821 şi 3811; recuperarea materialelor – grupa 383; comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii – grupa 462; activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823; publicitate – grupa 731; activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004; activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice); activităţi desfăşurate în sere, spaţii verzi, parcuri şi grădini zoologice – cod 0141.