Aleşii locali condamnaţi definitiv la o pedeapsă privativă de libertate cu executare îşi pierd mandatul


• Senatul a modificat Statutul aleşilor locali prin adoptarea unei propuneri legislative care prevede încetarea de drept a calităţii de consilier local, judeţean, respectiv de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean în cazul condamnării “prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă privativă de libertate cu executare”
Legislaţia prevedea încetarea calităţii de ales local în toate situaţiile în care s-a pronunţat o condamnare privativă de libertate.  Prin iniţiativa legislativă se propune atât modificarea articolului 9, alin. 2, litera f) din Legea 393/2004, cât şi a articolului 15, alin. 3, litera e) care, în reglementarea actuală, stipulează că încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, calitatea de consilier local sau de consilier judeţean, respectiv calitatea de primar şi preşedinte al consiliului judeţean “în cazul unei condamnări, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate”. Iniţiatorii au propus şi completarea articolului 15, alin. 2, cu litera e prim, care vizează încetarea calităţii de primar şi în cazul condamnării, “prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiuni de corupţie prevăzute la art. 289-290 din Codul penal”. Propunerea legislativă iniţiată de un grup de 16 deputaţi din întreg spectrul politic a fost respinsă de primul for legislativ sesizat în acest caz – Camera Deputaţilor. Legea are un caracter organic, iar Senatul, care a fost Cameră decizională, a adoptat propunerea legislativă în forma iniţiatorilor, nefiind de acord cu raportul cu amendamente propus plenului de comisiile juridică şi de administraţie. În favoarea propunerii legislative formulate în forma iniţiatorilor s-au pronunţat 85 de senatori, cinci s-au abţinut şi patru au votat împotrivă.