Alertă pentru „cel mai frumos județ din România”:
5 DECEMBRIE – TERMEN PNRR pentru investițiile în turism


Ultimul apel de proiecte pentru programele derulate din PNRR de Ministerul Dezvoltării, pentru investiții ce vor contribui la asigurarea unei rețele de trasee cicloturistice la nivel național și european
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a elaborat și finalizat ghidul solicitantului pentru proiectele finanțate prin Componenta 11 – Turism și cultură a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), anunță un comunicat oficial de presă.
„Bugetul total alocat acestei componente este de 247,5 milioane de euro pentru implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice, în vederea creșterii accesibilității zonelor turistice. Aceasta presupune amenajarea traseelor pe digurile de protecție la inundație ale cursurilor de apă, în zonele forestiere, în zonele protejate, pe drumurile publice cu trafic redus, pe amplasamentele căilor ferate dezafectate etc., valorificând în mod durabil elementele de patrimoniu și peisaj natural și cultural.  Principalii beneficiari ai acestei investiții sunt unitățile administrativ-teritoriale, instituțiile publice și autoritățile administrației publice centrale, instituțiile de interes public, unitățile de cult sau organizațiile neguvernamentale. Proiectele pot fi depuse în parteneriat sau individual de către beneficiarii reprezentați de autorități ale administrației publice centrale. Conform prevederilor legale, proiectul de act normativ este în transparență decizională pe site-ul ministerului. Depunerea proiectelor se va putea face începând cu data de 5 decembrie 2022”, se arată în comunicatul de presă la care am făcut referire.