AJOFM Vâlcea, acreditată ISO


AJOFM Vâlcea a documentat, implementat şi menţine un sistem de management al calităţii fiind acreditată ISO în conformitate cu cerinţele  SR EN ISO: 9001:2008/ ISO 9001:2008, prin certificatul nr. 9495.12 C din 31.08.2015, în următoarele servicii: informarea şi consilierea profesională, medierea muncii, formarea profesională, consultanţă antreprenorială,  stimularea mobilităţii forţei de muncă, stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor (absolvenţi şi alte categorii de persoane), acreditarea furnizorilor de servicii specializate în domeniul ocupării forţei de muncă, efectuarea de plăţi drepturi protecţie socială, precum şi în efectuarea plăţii creanţelor salariale din Fondul de garantare, în condiţiile legii. Acreditarea este valabilă atât pentru agenţia judeţeană cât şi pentru agenţiile locale şi punctele de lucru ale AJOFM Vâlcea. Datele ne-au fost furnizate de către Gabriel Nicolae Albinaru, director AJOFM Vâlcea.