AJOFM Vâlcea a anunțat condițiile în care ABSOLVENȚII PROMOȚIEI 2021 POT PRIMI BANI


Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Agenţiei Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea au anunțat că absolvenţii promoţiei 2021, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei. Dacă vor derula aceste demersuri, ei vor beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie de AJOFM Vâlcea în scopul integrării pe piaţa forţei de muncă.
„Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Astfel, absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de măsuri de stimulare a ocupării (prime)”, au informat reprezentanții AJOFM Vâlcea.

Actele necesare pentru înscriere

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele agenţiilor teritoriale ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sunt următoarele:
• actul de identitate;
• diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;
• CV;
• declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate – formular tipizat;
• acord de utilizare a datelor cu caracter personal – formular tipizat.

Cine poate primi acești bani?

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii. În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă a fost sau nu promovat examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează începând cu ziua următoare datei absolvirii stabilită prin reglementările normative, 4 iunie 2021.
„Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ. Formularele tipizate și alte informații detaliate privind acordarea indemnizației de șomaj pentru absolvenți sunt afişate pe site-ul instituției: www.anofm.ro/AJOFM Vâlcea/ Comunicare/Comunicate de presă și Materiale informative”, se mai arată în comunicatul de presă la care am făcut referire.
Sursă foto: Arhivă
Material realizat cu sprijinul Biroului de Comunicare al AJOFM Vâlcea