Adevăruri despre prăbuşirea OLTCHIM: nu întotdeauna atacurile sunt o bună apărare (2)


De aceea, atâta timp cât OLTCHIM a acumulat datorii colosale în perioada miniştrilor Economiei Adri­ean Videanu şi Ariton, ar trebui ca nişte guralivi de genul deputatului Sa­moil Vâlcu să aibă puţină ruşine şi să stea de-o parte. Colegii lui din Guvern au controlat totul la OLTCHIM şi, prin urmare, ar trebui să se simtă, cum sunt, de fapt, direct răspunzători de uria­şul dezastru în care a ajuns Combinatul.

Deputatul Vâlcu, ştie foarte bine că, din 2008 încoace, administraţia judeţeană nu a stat de-o parte şi nu a privit cu indiferenţă evoluţia periculoa­să de pe Platformă, însă el şi colegii lui n-au înţeles niciodată că proble­me­le de la OLTCHIM depăşesc compe­ten­ţa de soluţionare a Consiliului Jude­ţean.

Pare-se că, în ultima vreme, între deputatul Samoil Vâlcu şi consilierii ju­deţeni din structura PDL nu mai există nicio punte de comunicare. Numai aşa se poate explica faptul că parlamen­tarul nu a aflat nimic de acţiunile foarte concrete pe care le-am întreprins în aceas­tă perioadă. N-a auzit, de exemplu, că atât în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean din 31 august a.c. cât şi în şedinţa extraordinară din 19 septembrie, au fost adoptate, la cere­rea mea, două hotărâri extrem de im­por­tante (Hotărârea nr. 27 şi 30). Prin aceste hotărâri am mandatat repre­zen­tantul judeţului Vâlcea de la CET Govora să aprobe furnizarea de ener­gie electrică (ceea ce s-a şi întâmplat!) către OLTCHIM după ce Societatea Electrica a sistat, mai întâi parţial apoi total, asigurarea energiei pentru Com­bi­nat. De asemenea, având în vedere situaţia inimaginabilă pe care pedeliştii au creat-o la OLTCHIM, am făcut toate demersurile necesare către Comple­xul Energetic Oltenia pentru încheie­rea unui contract de vânzare – cumpă­rare energie electrică cu CET Govora prelungind în felul acesta alimentarea cu energie la cota de avarie (15Mw) până la data de 31 decembrie, ora 24.

Într-un fel, încerc să-l înţeleg pe deputatul Samoil Vâlcu de ce sare împotriva mea ca ars. Ca şi colegii săi, este panicat de faptul că Guvernul Ponta a început să scoată la iveală hoţiile, căpuşeriile şi toate neregulile săvârşite la OLTCHIM în ultimii trei ani. Nu este exclus ca şi deputatul Vâlcu să aibă o muscă pe căciulă …

dr. ing. ION CÎLEA,

preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea