Activitate intensă la Apavil S.A. „Centru Vest”


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 03 – 09 mai 2021 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satul Pietrari, comuna Păușești – satele Barcane și Păușești; conductă PEHD Dn 32: orașul Horezu – strada Eroilor; conductă PEHD Dn 125: comuna Nicolae Bălcescu – satul Predești; conductă PEHD Dn 160: orașul Horezu – strada Tudor Vladimirescu; conductă OL 89: orașul Horezu – satul Urșani – Aricești și strada Olari; conductă OL 219: orașul Horezu – satul Râmești. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Șirineasa – satul Șirineasa.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a decolmatat barajul de captare Râmești;
• s-au efectuat lucrări de reparații plutitori aferenți rezervorului de acumulare apă Ciorăști din comuna Șirineasa;
• s-a înlocuit presostatul defect din cadrul Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Șirineasa;
• s-au efectuat lucrări de remediere fisură creată în membrana aferentă rezervorului de înmagazinare apă Pietrari;
• s-a curățat, spălat și vidanjat bazinul de colectare ape uzate aferent Stației de epurare Tomșani;
• s-a montat pompa nr. 2 din cadrul Stației de pompare Nr. 5 din comuna Pietrari;
• s-au continuat lucrările de înlocuire rețea de apă potabilă și branșamente din orașul Băbeni – strada Petrolului;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de branșamente în comuna Nicolae Bălcescu și orașul Horezu – străzile Olari și Tănăsești;
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
• s-au supravegheat sistemele dozatoare hipoclorit și instalațiile de durizare și deferizare aferente Stației de apă din comuna Frâncești;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de epurare ape uzate și căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești, Frâncești și Păușești – Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
• Compartimentul comunicare și mass-media al societății Apavil S.A.