SIMBOLUL RÂMNICULUI a împlinit 106 ani


Opera sculptorului Ion Iordănescu a fost realizată în anul 1913 cu sprijinul doctorului Gheorghe Sabin, veteran al Războiului de Independenţă şi a fost inaugurată la 17 mai 1915. A fost ridicat în memoria eroilor căzuţi în timpul războiului din 1877-1878, simbolizând recunoştinţa concetăţenilor pentru eroii războiului de independenţă.
Independenţa este întruchipată de o tânără femeie ce ţine în mâna stângă stindardul naţional şi în mâna dreaptă susţine o cunună de lauri deasupra unei cărţi de aramă deschise, aşezată pe soclu. În carte sunt dăltuite numele eroilor din batalioanele de vânători de linie, de artilerie şi de dorobanţi. Pe feţele de est, sud şi nord sunt sculptate numele eroilor care au căzut în campania din Bulgaria.
Sub carte, pe o placă de marmură albă, se află inscripţia: „Poporul român aduce prinosul său de recunoştinţă întregii armate române prin lupta care a triumfat cauza nobilă a eliberării de sub dominaţia otomană. El va păstra totdeauna în amintire jertfa celor căzuţi pe câmpul de luptă”. Impunătorul monument al independenţei domină oraşul de pe înălţimea de unde a fost ridicat, prelungindu-şi fiinţa pe magistrala largă a bulevardului Tudor Vladimirescu, până la Olt.