Activitate intensă la Apavil S.A. – „Centru Vest”


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 1-7 martie 2021 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 20: orașul Horezu – strada General Magheru; conductă PEHD Dn 25: comuna Cernișoara – satul Groși, comuna Șirineasa – satul Șirineasa, comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos, comuna Păușești – satele Cernele, Ursărești și Văleni, comuna Bunești – satul Firești, orașul Horezu – strada Romanii de Sus și orașul Băile Govora – străzile Tudor Vladimirescu și Stejarului și satul Gătejești; conductă PEHD Dn 140: orașul Băbeni – strada Ariei; conductă OL 89: comuna Măldărești – satul Ciupa. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Șirineasa – satul Șirineasa.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul Stației de epurare Bunești din comuna Bunești;
• s-au ridicat la cotă hidranții din comuna Pietrari;
• s-a decolmatat barajul de captare Râmești;
• s-a igienizat perimetrul rezervorului de apă Cucurigu din orașul Băile Govora;
• s-a curățat filtrul Nr. 1 aferent Stației de apă Olari din orașul Horezu;
• s-au refăcut cămine de canalizare deteriorate în orașul Horezu – strada General Magheru;
• s-a montat regulator de presiune în comuna Tomșani – satul Bogdănești;
• s-a înlocuit hidrant Dn 80 defect în comuna Cernișoara – satul Groși;
• s-au executat lucrări de repoziționare conductă PEHD Dn 63 în orașul Horezu – strada Râmești;
• s-au monitorizat lucrările de decolmatare a șanțurilor în comuna Șirineasa pentru îndepărtarea riscurilor de avarii accidentale la racordurile și branșamentele existente în zonă;
• s-a refăcut racord de canalizare menajeră în comuna Șirineasa – satul Șirineasa;
• s-au vidanjat căminele de canalizare din orașul Băbeni – strada Aleea Liceului;
• s-au supravegheat sistemele dozatoare hipoclorit și instalațiile de durizare și deferizare aferente Stației de apă din comuna Frâncești;
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de epurare ape uzate și căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești, Frâncești și Păușești-Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil S.A.