Activitate intensă la Apavil S.A. „Centru Vest”


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 7-13 septembrie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Galicea – satele Galicea și Teiu, comuna Păușești – satele Barcane și Buzdugan, comuna Pietrari – satul Pietrari, comuna Mihăești – satele Scărișoara și Vulpuiești și orașul Băile Govora – strada Crizantemelor; conductă PEHD Dn 32: comuna Tomșani – satul Bogdănești; conductă PEHD Dn 75: comuna Nicolae Bălcescu – satul Linia Hanului; conductă PEHD Dn 90: orașul Horezu – Romanii de Sus; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomșani – strada Principală și orașul Horezu – strada Unirii; conductă PEHD Dn 180: orașul Horezu – satul Romanii de Jos; conductă OL 89: orașul Horezu – satul Tănăsești; conductă OL 159: orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu și strada Tudor Vladimirescu intersecție cu strada Palangine; conductă OL 215: orașul Horezu – satul Râmești; conductă OL 219: orașul Horezu – satele Gulimani și Râmești. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Galicea – satul Cocoru și orașul Băbeni – strada Ungureni.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
• s-au efectuat lucrări de înlocuire ramă și capac cămin de canalizare existent în orașul Băbeni – strada Uzinei;
• s-a desfundat racord canalizare menajeră în Horezu – strada Parcului;
• s-au efectuat lucrări de remediere tronson rețea de canalizare în orașul Băbeni – strada Dragoș Vrânceanu intersecție cu strada Bistriței;
• s-au efectuat operații de demontare și remontare pompă nămol înfundată aferentă Stației de epurare Bunești din comuna Bunești;
• s-a înlocuit pompa defectă aferentă Stației de repompare apă potabilă Crui din comuna Păușești;
• s-a înlocuit pompă defectă aferentă Stației SP4 din comuna Șirineasa;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de branșamente noi în comuna Bunești – satul Titireci, comuna Nicolae Bălcescu și orașul Horezu – satul Romanii de Jos și strada Unirii;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de racorduri de canalizare în comuna Șirineasa – satul Slăvitești și orașul Horezu – strada Unirii;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
• s-a vidanjat Stația SP4 din comuna Șirineasa;
• s-a decolmatat conducta drenului adiacent Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Șirineasa;
• s-a efectuat igienizarea perimetrelor puțuri captare apă potabilă W1 și W2 din comuna Bunești – satul Bunești;
• s-a efectuat igienizarea incintei rezervoare înmagazinare apă potabilă Palangine și Cucurigu din orașul Băile Govora;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
• Compartimentul de comunicare, mass-media al societății Apavil S.A.