Aceleaşi fonduri pentru alte priorităţi


Ion-Calea4Starea tehnică precară a unor tronsoane de drumuri judeţene, mai ales a celor care fac joncţiunea cu drumurile naţionale şi cu judeţele învecinate, a pus în faţa Consiliului Judeţean Vâlcea problema contractării unui credit care să permită asigurarea fondurilor necesare pentru finanţarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare. Apelul la acest credit a fost aprobat de către consilierii judeţeni prin Hotărârea nr.66 din 30 iunie 2010, moment în care au fost stabilite şi obiectivele care urmau să fie alimentate din împrumutul în sumă de 32,5 milioane lei.

Între timp, una dintre lucrările prevăzute în programul de investiţii, respectiv reabilitarea şi modernizarea DJ 677, Mădulari-Şuşani-limită judeţul Olt, a fost inclusă în Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii „10.000 km drumuri de interes judeţean şi de interes local” şi, deci, a fost degrevat efortul financiar al Consiliului Judeţean.

De asemenea, de pe lista urgenţelor a fost eliminată şi modernizarea DJ 703 P, Racoviţa-Titeşti, deoarece, până la obţinerea împrumutului bancar, Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri a executat deja lucrările de întreţinere şi reparaţii, fiind scos şi acest traseu rutier din zona priorităţilor.

Elementele noi de execuţie au apărut şi în cazul construcţiei grupului hidroenergetic de mică putere pe conducta de alimentare cu apă Cheia-Rm.Vâlcea care urmează să se realizeze printr-un parteneriat public-privat.

În aceste condiţii, Consiliul Judeţean Vâlcea a găsit de cuviinţă să modifice programul de investiţii finanţat de creditul intern şi să adopte o altă hotărâre – respectiv Hotărârea nr.68 din 25 mai 2011 – cu privire la introdu­cerea în program a altor lucrări. Astfel, pe noua anexă investiţională au fost cuprinse lucrările de reabilitare-modernizare a DJ 703 P, tronsonul Racoviţa-Titeşti, DJ 676 A, Giuleşti-Dozeşti-Roşiile şi DJ 649, Băile Govora-Pietrari.

În contractul privind obţinerea creditului pentru investiţii în valoare de 32,5 milioane lei s-a stipulat o clauză potrivit căreia împrumutul va putea fi folosit şi pentru finanţarea altor lucrări de interes judeţean. În virtutea acestei facilităţi şi pentru respectarea cu stricteţe a prevederilor legale, preşedintele Consiliului Judeţean, dr. ing. Ion Cîlea, a transmis un memoriu justificativ către Minis­terul Finanţelor Publice pentru a obţine notificarea necesară în vederea modifi­cării listei obiectivelor de investiţii, pentru care s-au găsit surse alternative de finanţare, cu alte obiective la fel de urgente şi de necesare. Cu 6 zile în urmă, preşedintele Ion Cîlea a primit aviz favorabil la Notificare din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale. Facem această precizare pentru a stinge din faşă eventualele iniţiative ale unor cârcotaşi pârâtori de a reclama că la Consiliul Judeţean Vâlcea s-a produs o „deturnare de fonduri”. Punct!