Absolvenții de liceu, așteptați să se înregistreze la AJOFM Vâlcea


Pe data de 25 mai se încheie anul școlar pentru învățământul liceal, iar din 26 mai și până pe 24 iulie, absolvenții sunt așteptați la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea pentru a fi luați în evidență în vederea beneficierii de asistență personalizată pentru a-și găsi un loc de muncă.
Absolvenții instituțiilor de învățământ înregistrați la agențiile teritoriale ale AJOFM Vâlcea beneficiază de informare şi consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, precum şi de facilităţi financiare. De asemenea, în scopul asigurării mobilității şi reintegrării pe piața muncii, absolvenții pot participa la programe gratuite de formare profesională.
Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj şi stimularea ocupării forței de muncă.
Absolvenții care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale şi sunt înregistrați la structurile ANOFM din raza de domiciliu, nu urmează o formă de învățământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare, pot solicita acordarea indemnizației de șomaj. Acest drept se acordă absolvenților, la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirării celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 lei.
Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi. În cazul în care absolvenții nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, ei au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizație de șomaj.
AJOFM Vâlcea atenționează absolvenții de liceu promoția 2018 că data absolvirii cursurilor în anul școlar 2017 – 2018 este 25.05.2018 pentru elevii care au promovat la toate disciplinele, indiferent dacă promovează sau nu examenul de bacalaureat.
Elevii care nu au situația școlară încheiată se pot înregistra în evidențele ANOFM în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigență (data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ).
În perioada 26.05.2018 – 24.07.2018, absolvenții învățământului liceal trebuie să fie luați în evidența agențiilor teritoriale cu următoarele acte: carte de identitate (copie și original), certificatul/adeverința de absolvire (copie și original), adeverința medicală cu mențiunea „apt de muncă/clinic sănătos”, adeverință de la organele fiscale teritoriale, pentru a beneficia de indemnizația de șomaj, în cazul în care nu se încadrează.
Dacă un absolvent se încadrează în perioada de evidență de 60 zile, va primi o primă de inserție în valoare de 1500 lei în două tranșe: 750 lei la angajare şi 750 lei la un an după angajare, la cerere.

Subvenționarea locurilor de muncă

Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenții promoției 2018 ai unor instituții de învățământ primesc 900 lei lunar, timp de 12 luni.
Angajatorii care încadrează în muncă pe durata nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc 900 lei lunar, pentru fiecare absolvent, pe o perioada de 18 luni.
În perioada celor 18 luni, cât timp angajatorii sunt obligați să mențină raporturile de muncă sau de serviciu, absolvenții pot urma o formă de pregătire profesională, organizată de către angajator, în condițiile legii.
Angajatorii care, după îndeplinirea celor 18 luni mențin raporturile de muncă sau de serviciu cu absolvenții încadrați în condițiile de mai sus, primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferenta contribuțiilor asiguratorii pentru muncă. Ajutorul financiar poate fi acordat la cerere, pe o perioada de cel mult 2 ani.
Angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenți pe perioada vacanțelor beneficiază, pentru fiecare elev şi student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, pentru fiecare elev şi student, pentru o perioadă de 60 zile.
Angajatorii care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, pot primi lunar, la cerere, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, un stimulent financiar în valoare de 1125 lei, pe o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani.
Informații suplimentare pe site-ul AJOFM Vâlcea: www.valcea.anofm.ro
Datele ne-au fost furnizate de către Ion Marius Năfliu (foto), director AJOFM Vâlcea.