A FOST FINALIZATĂ varianta inițială a Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM)


Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea a anunțat că a finalizat varianta inițială a Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) în judeţul Vâlcea, pentru perioada 2021-2024. Actualizarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu se face o dată la trei ani conform „Ghidului practic al planificării de mediu” elaborat de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului – Direcţia Dezvoltare Durabilă.
Procesul de actualizare a PLAM-ului pentru judeţul Vâlcea este dezvoltat de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea, în cooperare cu următoarele entități din județ: Instituția Prefectului Județul Vâlcea, Consiliul Judeţean Vâlcea, Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, Directia Silvică Vâlcea, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Vâlcea, Societatea CET Govora S.A., Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, Direcția pentru Agricultură Vâlcea, Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, Chimcomplex S.A. – sucursala Râmnicu Vâlcea, Societatea Națională a Sării S.A – Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea, Departamentul Exploatare Minieră Berbești – Societatea CET Govora S.A., Registru Auto Român – Reprezentanța Vâlcea, Administrația Bazinală de Apă Olt-Administrația Națională Apele Române, Administrația Parcului Național Cozia. Acest program va constitui baza activităţilor viitoare ale autorităţilor locale și agenților economici, avându-se în vedere faptul că acest plan de acţiune îşi propune stabilirea priorităţilor şi a acţiunilor posibil a fi întreprinse până în anul 2024.

Ce este PLAM?

Planul Local de Acţiune pentru Mediu reprezintă un instrument de implementare a politicilor de mediu la nivel judeţean pe termen scurt, mediu și lung. Acesta este necesar pentru soluţionarea problemelor de mediu prin abordarea principiilor dezvoltării durabile şi în deplină concordanţă cu planurile, strategiile şi alte documente legislative specifice, existente la nivel local, regional şi naţional.
Varianta inițială (Profilul de mediu și Programul de acțiuni) poate fi consultată de către toți membrii comunității pe site-ul APM Vâlcea (http://apmvl.anpm.ro/). Comentarii, observații, completări pot fi transmise la adresa de e-mail office@apmvl.anpm.ro, până la data de 14 mai 2021.
Material realizat cu sprijinul APM Vâlcea