A doua repartiţie a cadrelor medicale în judeţ


murarus_maria• 37 de medici se pot angaja la spitalele din Râmnic, Mihăeşti, Drăgoeşti, Horezu, Drăgăşani şi la Ambulanţă

Pe site-ul Ministerului Sănătăţii a fost afişată lista cu posturile vacante în fiecare unitate medicală din judeţ. Este vorba de cea de-a doua etapă de repartizare a medicilor, asistenţilor şi personalului administrativ (infirmieri, îngrijitori şi şoferi). Potrivit declaraţiei directorului DSP Vâlcea, Maria Mu­răuş, în cadrul Spitalului din Bălceşti au activat 55 de cadre medicale, o parte fiind redistribuită la alte unităţi din judeţ, iar ceilalţi au optat pentru spi­tale din judeţele limitrofe. Numai în prima etapă de repartizare, 14 asis­tenţi şi 3 medici (2 rezidenţi şi unul spe­cialist) au optat pentru spitalele din inte­riorul judeţului. În prezent, la nive­lul judeţului Vâlcea, vorbim de  37 pos­turi vacante de medici, doi farmacişti, şap­te biologi, chimişti, fizicieni, 111 asis­tenţi, 49 de infirmieri, 74 de îngri­jitori şi 17 şoferi autosanitare. Pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea situaţia e urmă­toarea: 12 posturi va­cante de medici (1 – Boli infecţioase, 1 – Gastroen­terologie, 1 – Medicină in­ternă, 1 – Ne­fro­logie, 1 – Neurologie, 1 – Pediatrie, 1 – Psihiatrie, 1 – Psihia­trie pediatrică, 1 – Epidemiologie, 1 – Chi­rurgie orală, ma­xilo – facială, 2 – Ra­dio­logie), 1 far­macist, 3 biologi, 2 logo­pezi, sociologi, 55 de asistenţi, 27 de infirmieri şi 39 de îngrijitori. Spitalul de Obstetrică-Gine­co­logie din Râmnic are nevoie de:  1 biolog, 8 asistenţi, 3 infirmieri şi 7 în­grijitori. La Spitalul din Drăgăşani sunt vacante posturile: 3 de medici (Car­diologie, Neonatologie, Chi­rurgie ge­nerală), 1 biolog, 1 asis­tent, 5 infirmieri şi 7 îngrijitori. Pentru Spitalul Horezu situaţia e următoarea: 18 posturi de medici (câte unul pentru ATI, Medicină internă, Pediatrie, Pneu­mologie, Chi­rurgie generală, Ortope­die, Epidemio­logie, Medicină de la­borator), 1 far­macist, 2 biologi, 16 asis­tenţi, 10 infirmieri, 16 îngrijitori. Cei care optează pentru Spitalul Brezoi au la dispoziţie următoarele locuri: 7 de­va­sistenţi, 4 de infirmieri, 2 de îngriji­tori, iar pentru cel din Drăgoeşti – 4 medici (3 psihologi şi unul pentru laborator), 1 logoped şi 7 asistenţi. În cazul Spitalului Mihăeşti situaţia este următoarea: 4 medici (1 – ATI, 1 – Epi­de­miologie, 1 – Medicină de laborator şi 1 – Radiologie), 6 asistenţi, 3 îngri­jitori şi un şofer autosanitară. La Serviciul Judeţean de Ambulanţă situaţia este următoarea: 6 medici (2 medici de familie, 4 medicină gene­rală), 11 asistenţi, 16 şoferi.

n Anamaria CONSTANTINESCUPe site-ul Ministerului Sănătăţii a fost afişată lista cu posturile vacante în fiecare unitate medicală din judeţ. Este vorba de cea de-a doua etapă de repartizare a medicilor, asistenţilor şi personalului administrativ (infirmieri, îngrijitori şi şoferi). Potrivit declaraţiei directorului DSP Vâlcea, Maria Mu­răuş, în cadrul Spitalului din Bălceşti au activat 55 de cadre medicale, o parte fiind redistribuită la alte unităţi din judeţ, iar ceilalţi au optat pentru spi­tale din judeţele limitrofe. Numai în prima etapă de repartizare, 14 asis­tenţi şi 3 medici (2 rezidenţi şi unul spe­cialist) au optat pentru spitalele din inte­riorul judeţului. În prezent, la nive­lul judeţului Vâlcea, vorbim de  37 pos­turi vacante de medici, doi farmacişti, şap­te biologi, chimişti, fizicieni, 111 asis­tenţi, 49 de infirmieri, 74 de îngri­jitori şi 17 şoferi autosanitare. Pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea situaţia e urmă­toarea: 12 posturi va­cante de medici (1 – Boli infecţioase, 1 – Gastroen­terologie, 1 – Medicină in­ternă, 1 – Ne­fro­logie, 1 – Neurologie, 1 – Pediatrie, 1 – Psihiatrie, 1 – Psihia­trie pediatrică, 1 – Epidemiologie, 1 – Chi­rurgie orală, ma­xilo – facială, 2 – Ra­dio­logie), 1 far­macist, 3 biologi, 2 logo­pezi, sociologi, 55 de asistenţi, 27 de infirmieri şi 39 de îngrijitori. Spitalul de Obstetrică-Gine­co­logie din Râmnic are nevoie de:  1 biolog, 8 asistenţi, 3 infirmieri şi 7 în­grijitori. La Spitalul din Drăgăşani sunt vacante posturile: 3 de medici (Car­diologie, Neonatologie, Chi­rurgie ge­nerală), 1 biolog, 1 asis­tent, 5 infirmieri şi 7 îngrijitori. Pentru Spitalul Horezu situaţia e următoarea: 18 posturi de medici (câte unul pentru ATI, Medicină internă, Pediatrie, Pneu­mologie, Chi­rurgie generală, Ortope­die, Epidemio­logie, Medicină de la­borator), 1 far­macist, 2 biologi, 16 asis­tenţi, 10 infirmieri, 16 îngrijitori. Cei care optează pentru Spitalul Brezoi au la dispoziţie următoarele locuri: 7 de­va­sistenţi, 4 de infirmieri, 2 de îngriji­tori, iar pentru cel din Drăgoeşti – 4 medici (3 psihologi şi unul pentru laborator), 1 logoped şi 7 asistenţi. În cazul Spitalului Mihăeşti situaţia este următoarea: 4 medici (1 – ATI, 1 – Epi­de­miologie, 1 – Medicină de laborator şi 1 – Radiologie), 6 asistenţi, 3 îngri­jitori şi un şofer autosanitară. La Serviciul Judeţean de Ambulanţă situaţia este următoarea: 6 medici (2 medici de familie, 4 medicină gene­rală), 11 asistenţi, 16 şoferi.