A crescut nejustificat numărul internărilor


• este avertismentul ministrului Cseke Attila către autorităţile locale • cum spitalul Brezoi rămâne pe poziţie, săgeata ministrului n-ar putea viza decât unitatea din Bălceşti, propusă pentru reprofilare

În majoritatea unităţilor sanitare unde va fi accesat programul guverna­mental „Dezvoltarea reţelei de cămine pentru persoane vârstnice” a început deja redistri­buirea personalului, dar şi a pacienţilor internaţi. Conform unui comu­nicat emis de Ministerul Sănătăţii, există unele unităţi din judeţele Ialomiţa, Prahova şi Vâlcea unde numărul persoanelor spitalizate a crescut în ultimele zile, fără justificare medicală după cum sună informaţiile venite din teritoriu. În acest context, ministrul Sănătăţii a trans­mis un mesaj autorităţilor în vederea stopării internărilor în unităţile propuse pen­­tru reprofilare, de la 1 apri­lie a.c. acestea nemaiavând contracte încheiate cu ca­sele de asigurări de să­nătate. În fiecare judeţ există pregătite mijloace de transport me­dicalizat, am­bulanţe ce vor asigura transferul pacienţilor, în siguranţă, la alte uni­tăţi medicale.