950 DE RÂMNICENI SUNT AȘTEPTAȚI să își ridice pachetele cu ajutoare alimentare


Începând cu data de 8 aprilie 2022, Primăria Râmnicu Vâlcea va desfăşura, prin Direcţia de Asistenţă Socială, activitatea de distribuire a ajutoarelor POAD – produse alimentare, la sediul fostului Liceu Tehnologic Oltchim din bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 26. În conformitate cu prevederile art. 3, alin. 1 din OUG 84/2020, categoriile de persoane care beneficiază de acest sprijin sunt:
1.Familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Persoanele/ familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente (persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii), şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.
Persoanele care aparţin categoriilor enumerate mai sus şi care, la data distribuirii ajutoarelor alimentare, se află în perioada de satisfacere a stagiului militar, execută pedepse privative de libertate, au domiciliul sau reşedinţa în străinătate, beneficiază de servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private, nu au dreptul de a primi ajutoarele distribuite în programul POAD.

Documentele necesare pentru ridicarea ajutoarelor

Pentru persoanele enumerate la punctele 1 şi 2 (respectiv beneficiarii de ajutor social şi alocaţie pentru susţinerea familiei, ale căror dosare complete sunt în evidenţele DAS), distribuirea pachetelor cu ajutoare se va face începând cu data de 8 aprilie 2022, în intervalul orar 08.30 – 14.00, pe baza actului de identitate.
Pentru persoanele/ familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente (persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii) şi persoanele care locuiesc în aşezările informale, distribuirea ajutoarelor se va face începând cu data de 11 aprilie 2022, în intervalul orar 08.30 – 16.00 (de luni până joi) şi 8.30 – 13.00 (vinerea). Distribuirea se va face în urma înscrierii pe o listă de suplimentare, în limita stocurilor disponibile, cu prioritate pentru persoanele care nu au beneficiat de aceste produse la ultima tranşă din luna august 2021.
Înscrierea în listele suplimentare şi programarea pentru ridicarea produselor se vor face începând cu data de 5 aprilie 2022, telefonic, la numerele 0799.807.237, 0787.371.735, 0787.823.067, 0787.465.928, sau la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din strada General Magheru nr. 25 (clădirea Socom), pe baza actului de identitate (original şi fotocopie) şi/sau a certificatului de handicap valabil la data întocmirii listelor (prezentat în fotocopie); pentru persoanele care optează pentru înscrierea telefonică, datele de identitate vor fi prelucrate pe baza declaraţiei telefonice, urmând ca acestea să prezinte, obligatoriu, documentele în fotocopii la momentul ridicării produselor.
Distribuirea ajutoarelor (conţinând produse alimentare de bază în greutate de aproximativ 25 kg) se va realiza până la epuizarea stocului alocat municipiului Râmnicu Vâlcea, respectiv de 950 de pachete.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea