90 de ani de istorie de la înfiinţarea CECCAR din România


tosu_nicolaeÎn ziua de 21 septembrie a.c., experţii contabili şi contabilii autorizaţi din judeţul Vâlcea se strâng laolaltă cu ceilalţi profesionişti contabili din Ro­mâ­nia, membrii ai CECCAR sau an­ga­jaţi în diferite ramuri ale econo­mi­ei pentru sărbătoarea lor naţională “Ziua Naţională a Contabilului Român”. În acest an profesioniştii  contabili, pe lângă sărbătoarea lor naţională ani­versează şi 90 de ani de la înfiinţarea Corpului şi Topul local al societăţilor membre C.E.C.C.A.R. În anul 1920,  s-a transmis personal ministrului mun­cii GRIGORE TRANCU IAŞI proiectul Legii de înfiinţare a Corpului Conta­bi­lilor Autorizaţi şi Experţilor Contabili din România care a trimis în Parla­ment acest proiect, iar în anul 1921 Corpul s-a înfiinţat  prin Lege. Corpul a cunoscut o dezvoltare remarcabilă, pusă în slujba interesului economiei şi a contribuit esenţial la organizarea pro­fesiei contabile la nivel european şi internaţional, la cele 9 congrese orga­nizate în perioada 1923 -1939,  con­gre­se la care au participat profesionişti din întreaga lume. A urmat perioada socialistă, în care deşi serviciile conta­bile au fost naţionalizate, titlul profe­sio­nal de expert contabil a continuat să existe îndeosebi pentru două acti­vităţii: expert contabil judiciar şi cen­zor. Reînfiinţarea Corpului în anul 1992, consfinţită prin lege în anul 1994, a constituit repunerea în drep­turi a unei profesii cu un rol deosebit în economia şi societatea românească. „Posesor al unor tradiţii naţionale în­semnate şi dând dovadă de o capa­ci­tate remarcabilă de organizare şi ges­tio­nare a profesiei contabile, Corpul a reuşit să devină în scurt timp elita în cadrul profesiei contabile la nivel Euro­pean şi internaţional, fiind în prezent un participant activ la deciziile luate  în domeniu,  având în acelaşi timp, un loc bine definit în arhitectura profesiei contabile din Romania, iar membrii săi un rol bine stabilit în viaţa întreprinderilor şi economia ţării. Cu aceasta ocazie deosebită în viaţa profesioniştilor contabili şi nu numai, Consiliul Filialei CECCAR Vâlcea le urează tuturor membrilor precum şi celorlalţi profesionişti contabili din economie «La mulţi ani», mult succes în realizarea activităţilor profesionale, sănătate şi putere de muncă”, a declarat preşedintele CECCAR Vâlcea, Nicolae Toşu.