38 de muncitori „la negru” și amenzi de 180.000 lei


Luna trecută, inspectorii muncii vâlceni au efectuat 155 de controale în domeniul „relații de muncă”, aplicând 200 de sancțiuni contravenționale, din care 174 avertismente și 26 de amenzi în valoare de 266.500 lei. Au fost identificate 38 de persoane muncind „la negru”, în acest caz patronii fiind amendați cu 180.000 lei. Principalele nereguli constate în urma controalelor sunt legate de:  neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; netransmiterea datelor referi­toare la angajarea salariaților în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor in format electronic; neplata drepturilor salariale; neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă; neîntocmirea foilor colective de prezență; neacordarea repausului săptămânal; neplata orelor suplimentare; neplata orelor de noapte; nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale  de control. Tot în această perioadă, la ITM Vâlcea au fost înregistrate 90 sesizări privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la încheierea, executarea, modificarea și suspen­darea contractelor individuale de muncă, precum și neacordarea drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, nerespectarea clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă etc.