36 de vâlceni au dosarele acceptate pe Programul „Casa Verde Clasic”


Administrația Fondului pentru Mediu (A.F.M.) a publicat pe site-ul său listele cu persoanele fizice acceptate în cadrul „Programului privind instalarea sistemelor de încălzire regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire” – Casa Verde Clasic – persoane fizice – sesiunea 2016.
Pentru județul Vâlcea au fost evaluate doar primele 50 de dosare, dintre care 36 au fost aprobate și 14 au fost respinse. Listele cuprinzând solicitanții persoane fizice acceptate și respinse sunt publicate pe site-ul A.F.M., la secțiunea aferentă acestui program și sunt afișate și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, din str. Remus Bellu, nr. 6.
Solicitanţii respinşi pot depune contestaţii în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listelor, 10 mai 2017, putând fi transmise prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestora în interiorul perioadei de contestaţii, iar în cazul în care sunt transmise pe e-mail, adresa este ionela.ivan@afm.ro.
Pentru o bună informare, recomandăm persoanelor interesate să urmărească în permanență informațiile afișate pe site-ul finanțatorului, Administrația Fondului pentru Mediu, respectiv www.afm.ro.
Datele ne-au fost furnizate de către Alin Voicescu, director executiv APM Vâlcea.