Beneficiarii programului „Casa Verde”, așteptați să semneze contractele


Pe site-ul Agenției Fondului pentru Mediu au fost publicate listele cu persoanele fizice aprobate în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul „Casa Verde”). Pentru județul Vâlcea au fost aprobate 41 de cereri de finanțare din cele 245 de dosare depuse pentru județul nostru, conform bugetului alocat.
Beneficiarii contractelor aprobate trebuie să se prezinte la Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, cu sediul în Rm. Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6, et. 2, pentru semnarea contractelor. Această listă este disponibilă pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, la secțiunea aferentă programului, respectiv, Casa Verde Clasic -persoane fizice- județul Vâlcea.
Precizăm că persoana fizică – titulară de contract se prezintă cu CI/BI în termen de 60 zile de la data de 31.08.2017. Conform Art. 20, alin (2) din Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice – Sesiunea 2016 Se consideră renunţare la finanţarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă în termen de 60 de zile de la publicarea anunţului cu data de la care se pot semna contractele pentru finanţare nerambursabilă.
Pentru o bună informare, recomandăm persoanelor interesate/beneficiari ai Programului „Casa Verde” să urmărească în permanență informațiile afișate pe site-ul finanțatorului, Administrația Fondului pentru Mediu, respectiv. Datele ne-au fost furnizate de către Alin Voicescu (foto), director APM Vâlcea.