31 Ianuarie – Ziua Internaţională pentru Nonviolenţă în Şcoală


Astăzi, 31 ianuarie, se va sărbători Ziua Internaţională pentru Nonviolenţă în Şcoală. Cu această ocazie, Centrul Regional Piteşti, din cadrul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Per­soane, doreşte să marcheze această zi importantă prin câteva manifestări specifice.

Astfel, în colaborare cu repre­zen­tanţi din cadrul Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Vâlcea şi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, la  sediul Liceului de Artă din Râmnic vor fi  desfăşurate o serie de activităţi de prevenire şi informare a elevilor, privind fenomenul traficului de persoane.

Noile mijloace tehnologice infor­ma­tice pot deveni instrumente de exploatare a copiilor, premise sub aus­piciul cărora Agenţia Naţională Împo­triva Traficului de Persoane, doreşte să evidenţieze nevoia de a nu sub­estima riscurile de exploatare şi trafic de minori asociate utilizării necores­pun­zătoare a noilor mijloace tehnolo­gice. Dorim să atragem atenţia asupra situaţiilor tot mai des întâlnite, în special în cazul minorilor, adulţii tre­buind să fie în deplină cunoştinţă de cauză că, de fiecare dată când acce­sează internetul, cei mici pot furniza date personale, care, folosite greşit, pot conduce la grave încălcări ale dreptului la viaţă privată.

Una dintre tehnicile de recrutare a tinerelor, tot mai des folosită de către reţelele de trafic de persoane, este denumită metoda „prin îndrăgostire”, iar cel care o practică este supranumit de către specialiştii structurilor de prevenire şi combatere a fenomenului cu apelativul „loverboy”.

În cadrul campaniei, vor fi pre­zen­tate materiale video pe tema traficului de persoane, dar şi diferite cazuri ale unor victime prin metoda „îndrăgos­tirii”. ANITP avertizează că această problemă este una la nivel naţional şi internaţional, existând din ce în ce mai multe astfel de cazuri. Tinerele trebuie să fie informate cu privire la tehnica menţionată mai sus şi să realizeze primejdiile unei eventuale relaţii cu un asemenea „loverboy”.

În perioada următoare, Centrul Regional Piteşti, din cadrul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Per­soane, va continua să desfăşoare o serie de activităţi de prevenire şi infor­mare a elevilor din instituţiile şcolare de pe raza judeţului Vâlcea, în cola­bo­rare cu reprezentanţii instituţiilor partenere.