300.000 de asigurați, în evidențele CAS Vâlcea


Conform datelor din Registrul unic de evidență al asiguraților, la sfârșitul lunii februarie, în evidența CAS Vâlcea sunt înscriși pe listele medicilor de familie aflați în relație contractuală 299.543 asigurați (respectiv 82,10% din totalul persoanelor înscrise pe listele medicilor de familie aflați in relație contractuală cu CAS Vâlcea). Persoanele asigurate aflate în evidența CAS-ului beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază stabilit de lege.
În raport de principalele categorii de asigurați, numărul lor se prezintă astfel: salariați – 94.281 persoane; pensionari la limita de vârstă – 75.354 persoane; copii in cadrul familiei (0-18 ani) – 62.024 persoane; pensionari de invaliditate- 18.137 persoane; soț, soție, părinți fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate – 13.280; tineri cu vârsta 18-26 ani care sunt elevi, studenți, ucenici, care nu realizează venituri din muncă – 6.227; liber-profesioniști -5.290; persoane cu handicap, peste 18 ani, care nu realizează venituri- 3.646.
Pe listele medicilor de familie, sunt înscrise la aceeași dată și 65.343 persoane neasigurate (respectiv 17,90% din totalul persoanelor inscrise pe listele medicilor de familie aflați in relație contractuală cu CAS Vâlcea), persoane care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale stabilit de lege și care nu fac dovada plății contribuției la Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate.

Peste 1.900 de carduri își așteaptă titularii
Conform datelor furnizate de către reprezentanții CAS Vâlcea, până în prezent au fost tipărite de Imprimeria Națională un număr de 278.969 carduri de asigurat, urmând ca în cursul acestui an să se continue emiterea cardurilor și pentru persoanele care nu au intrat în posesia lor până la această dată.
În prezent, la sediul CAS Vâlcea se află 1.951 carduri de asigurat, iar persoanele pe numele cărora sunt emise aceste carduri sunt rugate să se prezinte la sediul instituției.