2012 vine cu definitivatul pentru profesori


• noi emoții, noi testări pentru cadrele didactice • examen obligatoriu pentru profesorii cu 2 ani vechime la catedră

Profesorii nu scapă de examene, iar anul viitor vor trece, din nou, prin febra emoțiilor. Cum titularizarea se face, potrivit noii legi a Educației, doar la nivelul fiecărei unități de învățământ, cadrele didactice vor avea parte de noi examinări. Cine vrea să predea mai mulţi ani într-o școală trebuie să susțină, în 2012, examenul de definitivat. Grav este pentru cei care nu vor obține note de trecere, aceștia pierzându-și calitatea de titular. La examenul de definitivat se vor înscrie cadre didactice calificate, absolvente ale promoției 2010 sau anterior, care au la data susținerii examenului vechimea minimă la catedră de 2 ani de la absolvire, având și funcția de bază în învățământ, cu normă întreagă. Profesorii care au 2 ani de la data efectuării stagiunii sunt obligați să participe la examen. Media de promovare este 6.