18 octombrie, Ziua pentru Luptă împotriva Traficului de Ființe Umane


Mâine, 18 octombrie, este mar­cată Ziua Europeană pentru Luptă împotriva Traficului de Ființe Uma­ne. Cu această ocazie, la Gru­pul Școlar „Constantin Brânco­veanu” din Horezu, reprezentanții Centrului Regional Pitești din cadrul Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane, desfășoară o serie de activități de prevenire și informare a elevilor. Vor colabora și membrii ai Inspectoratului Școlar Vâlcea, Cen­trului Județean de Resurse și Asis­tență Educațională Vâlcea, Centru­lui Județean de Asistență Psihope­da­gogică, Jandarmeriei și Poliției Râm­nicului. Scopul întâlnirii îl re­pre­zintă conștientizarea cu privire la riscurile traficului de persoane, informarea și sensibilizarea popula­ției și întărirea capacității de auto­pro­tecție la amenințările acestui fe­no­men. Va fi vizionat un film edu­ca­tiv, vor fi distribuite materiale pro­mo­ționale și se vor purta discuții libere pe marginea temei alese.