17.000 lei pentru tractorul tău vechi


tractor1• Proprietarii de tractoare şi maşini agricole autopropulsate se pot înscrie în Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional, în perioada 12 septembrie – 10 noiembrie 2011, valoarea totală a programului pentru 2011 ridicându-se la 51,6 milioane lei

Potrivit unui comunicat oficial de presă, cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fără ca aceas­ta să depăşească 40% din preţul de achiziţie, preţ care nu in­clu­de TVA, al tractorului nou sau al ma­şi­nii agricole autopropulsate noi.  Pro­gramul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agri­cole autopropulsate a pornit în 25 au­gust 2011 cu înscrierea şi validarea producătorilor. Astfel, Administraţia Fondului pentru Mediu a organizat în perioada 25 august – 5 septembrie 2011 sesiunea de înscriere în vede­rea validării producătorilor.

„Solicitanţii eligibili în program sunt producătorii agricoli care deţin în proprietate tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate uzate înma­tri­culate/înregistrate pe numele lor. Este vorba despre persoane fizice şi moştenitorii acestora, precum şi per­soane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale. Acestea trebuie să fie înregistrate în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, Registrul naţional al exploataţiilor, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole şi/sau deţin, cresc ori exploa­tează animale, după caz, individual sau în forme de asociere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei agricole primare.

De asemenea, sunt eligibile per­soanele juridice române care deţin în proprietate tractoare şi/sau maşini agri­cole autopropulsate uzate înma­tri­­culate/înregistrate pe numele lor, unităţi administrativ-teritoriale, unităţi şi instituţii de învăţământ, unităţi apar­ţinând cultelor recunoscute în Ro­mâ­nia, instituţii publice, operatori eco­no­mici şi organizaţii neguvernamentale.

Programul vizează diminuarea efec­telor poluării aerului asupra me­diului şi sănătăţii populaţiei, cauzate de emisiile de gaze de eşapament de la tractoarele şi maşinile agricole auto­propulsate uzate, diminuarea efec­telor poluării solului şi apei cau­zate de scurgerile de substanţe peri­cu­loase de la tractoarele şi maşinile agricole autopropulsate uzate şi pre­venirea generării deşeurilor şi atinge­rea obiectivelor privind recuperarea şi valorificarea deşeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz”, mai este amintit în comunicatul oficial de presă menţionat.