10 decembrie, „Ziua Porților Deschise” la AJOFM Vâlcea


• institutia de sprijin a şomerilor împlineşte un deceniu şi jumătate de viaţă
 

Mâine, se împlinesc 15 ani de la prima întâlnire a Consiliului de Administrație al ANOFM. Este ziua în care, în anul 1998, s-a înființat Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, împreună cu agențiile teritoriale. De atunci, obiectivele principale ale ANOFM au fost: stimularea ocupării forței de muncă și creșterea gradului de ocupare;  prevenirea șomajului;  acor­darea serviciilor de formare profesio­nală persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;  asigurarea egalității de șanse și combaterea discriminării pe piața muncii; crește­rea incluziunii sociale; protecția per­soanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru șomaj; facilitarea liberei circulații a lucrătorilor în statele UE și alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri, convenții și înțelegeri; sprijinirea cetățenilor români în vederea încadrării în muncă în statele cu care Romania are încheiate acorduri bilaterale în domeniul forței de muncă.

Pentru realizarea obiectivelor sale, AJOFM Vâlcea a implementat politici și programe de ocupare a forței de muncă, a furnizat servicii de prevenire a șomajului, a organizat servicii de formare profesională, a acordat servicii de informare, consi­liere și orientare profesională, a asigurat stabilirea, plata și evidența drepturilor bănești suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, a acordat servicii de mediere a forței de muncă în țară și străinătate etc.

AJOFM Vâlcea mulțumește cu aceas­tă ocazie partenerilor de pe piața muncii, clienților și colaborato­rilor și, nu în ultimul rând, mass-mediei locale și regionale pentru sprijinul acordat acțiunilor derulate la nivelul pieței muncii vâlcene.

Mâine, 10 decembrie, de la ora 9.00, AJOFM Vâlcea organizează „Ziua Porților Deschise” la sediul instituției din Râmnicu Vâlcea, strada Dacia, nr. 8, Bloc Transcozia, et. II-III. Participanții vor putea vedea modul de organizare funcțională a instituției, respectiv fluxul de acordare a serviciilor către clienți, fie angajatori, șomeri sau alte persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.