Zilele Europene ale Petrimoniului


În fiecare an, în septembrie, milioane de cetăţeni sunt invitaţi să viziteze monumente istorice din întreaga Europă cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului,(ZEP), organizate la iniţiativa comună a Consiliului Europei şi a Uniunii Europene. Din 1992 şi în România, Zilele Europene ale Patrimoniului oferă participanţilor ocazia să descopere nu numai monumente istorice protejate cât şi situri sau zone mai puţin cunoscute, care în mod obişnuit nu sînt accesibile publicului larg. Evenimentele culturale organizate cu acest prilej, se adresează tuturor cetăţenilor oferindu-le un mediu istoric atractiv ce favorizează comunicarea interpersonală. Apropierea faţă de patrimoniul cultural conştientizează sentimentul de apartenenţă a locuitorilor la valorile ţării, ale regiunii, ale oraşului sau ale mediului rural şi îmbogăţeşte diversitatea societăţii noastre, contribuind la mai buna înţelegere mutuală între cetăţeni.
Patrimoniul poate fi prezentat ca element catalizator pen­tru coeziunea socială şi promovarea responsabilităţilor cetă­ţenilor pentru mediul lor de viaţă. Fiecare comunitate aso­ciază patrimoniul cultural anumitor valori cu care se identifică.
În cadrul dezvoltării durabile, patrimoniul cultural constituie o resursă posibil de utilizat , în scopul creşterii prosperităţii locuitorilor.
Patrimoniul renascentist este tema, sub care se vor des­fă­­şura evenimentele culturale care se vor desfăşura sub egida Zilelor Europene ale Patrimoniului din România. Anul acesta se împlinesc 300 de ani de la martiriul domnitorului Brâncoveanu şi al fiilor lui ceea ce determină organizarea unor manifestări de rememorare a acelor vremuri. Epoca Brân­­coveanu constituie un moment de europenitate profund influenţată de înflorirea culturală a iluminismului occidental. În acele timpuri s-au iniţiat ample lucrări de construcţie reli­gi­oase şi civile îmbinînd tradiţia locală cu influenţele neo-bizan­tine, cu formele novatoare ale renaşterii italiene rezul­tînd un stil caracteristic, recunoscut de istoriografia româ­nească în arhitectură şi în artele plastice, ca stilul brânco­ve­nesc. Dezvoltat în sec. al XVIII-lea, stilul brâncovenesc, poartă am­prenta trăsăturilor renaşterii europene manifestată timpuriu în zonele Transilvaniei. Formele de manifestare ale renaşterii transilvănene au pătruns, mai întâi, ca şi cele ale iluminis­mului la curţile princiare şi în centrele clericale şi nobi­liare afirmându-se la case şi castele nobiliare. Patrimoniul cultural mobil de factură renascentistă, rod al măiestriei artiş­ti­lor autohtoni sau europeni constituie mândria muzeelor şi poate genera variate manifestări culturale dedicate marelui public.

19 septembrie
Orele 10,00 – 18,00: Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea
„Ziua porţilor deschise” la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea. În context vizite la depozitul de carte veche deţinut de Biroul Patrimoniu al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul”; expoziţia de facsimile „Carte veche românească din fondul bibliotecii”; vernisajul expoziţiei de pictură a artistei Alexandra Cojocaru.
Organizator: Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea.

20 septembrie
Orele 10,00 – 14,00: Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea
Expoziţie şi atelier de pictură „Moştenirea Brâncovenilor”- prof. Maria Duicu; secvenţă de teatru „Martiriul Brâncovenilor” – prof. Deaconu Ruxandra; evocarea „Brâncoveanu – domn la el acasă şi domn al Ţării Româneşti”- prof Sîiulescu Flavius Cătălin.
Organizator: Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea.

20 septembrie
Ora 11,00: Muzeul de Artă Râmnicu Vâlcea
Expoziţia de fotografie „Arhitectura brâncovenească în imagini”. Expun: Mircea şi Cristina Băduţ – Fotoclubul „Floarea de Colţ”.
Lansarea volumului “Brâncoveneşti. Sfinţii martiri Brâncoveni. Culegere de Studii”, semnată de Prof. univ. dr. Radu Ştefan Vergatti şi publicată la Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului în 2014.
În context: Expoziţia bibliofilă: „Constantin – Vodă Brâncoveanu în istoriografia românească”.

25 septembrie
Ora 13,00: Muzeul de Artă Râmnicu Vâlcea
Expoziţia de icoane „Icoane brâncoveneşti din colecţia de patrimoniu a Muzeului «Aurelian Sacerdoţeanu» Vâlcea”.
Organizator: Muzeul Judeţean “Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea.