ZECI DE MII DE EURO «zboară» către proiectele din mediul rural


Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pentru minimis, în cuantum de până la 70.000 de euro pentru activități productive și de până la 50.000 de euro pentru activități neagricole, a fost pus în dezbatere vineri, 10 septembrie 2021. După ce va fi aprobat, acest Ordin va modifica Ordinul ministrului Agriculturii și Dezvoltării rurale nr. 1731/ 2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole”.
Conform informațiilor prezentate de angajații Direcției pentru Agricultură Județeană Vâlcea, obiectivele schemei de sprijin sunt următoarele:
• diversificarea economiei rurale şi crearea de alternative ocupaţionale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul neagricol;
• dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural;
• încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale și de producție;
• digitalizarea activităților din mediul rural;
• încurajarea acțiunilor de protecție a mediului;
• absorbţia de forţă de muncă neremunerată, excedentară, din agricultură;
• eradicarea sărăciei şi dezvoltarea economică a zonelor rurale.
Numărul estimat al beneficiarilor de sprijin prin prezenta schemă este de aproximativ 2.692 (pentru acţiunile aferente sm 6.2), respectiv de aproximativ 1.332 (pentru acţiunile aferente sm 6.4). Cuantumul maxim al sprijinului este de 70.000 euro/proiect (în cazul activităţilor productive) și 50.000 euro/proiect (în cazul altor activităţi neagricole).
La nivel national, bugetul schemei este de 428.027.422 euro contribuţie publică, în limita alocării din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală a acestor submăsuri. Investiţia realizată în condiţiile prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi activitatea sau întreprinderea nou-înfiinţată trebuie menţinute pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul finalizării/ultimei plăţi aferente proiectului de investiţii. Ultima tranșă de plată va fi efectuată până la 31 decembrie 2025.
Sursă foto: Facebook