„VOTEAZĂ LEGAL! MITA ŞI VOTUL ILEGAL ÎNSEAMNĂ ÎNCHISOARE!”


• campanie de informare şi conştientizare a cetăţenilor cu privire la sancţiunile prevăzute de lege în cazul votului ilegal şi a mitei electorale

votMinisterul Administraţiei şi Internelor desfăşoară, în perioada 15 – 29 iulie 2012, în contextul desfăşurării referen­dumului pentru demiterea Preşedintelui României, o campanie de informare şi conştientizare a cetăţenilor cu privire la sancţiunile prevăzute de lege în cazul votului ilegal şi a mitei electorale, având ca slogan „Votează legal! Mita şi votul ilegal înseamnă închisoare!”.

În scopul promovării acestei campa­nii, au fost realizate mai multe spot-uri: unul pentru tv (cu durata de 20 secunde) şi alte două pentru radio (cu duratele de 28 şi 41 de secunde). Tot în cadrul acestei campanii au fost realizate afişe şi fluturaşi conţinând mesajul de informare şi conştientizare „Votează legal! Mita şi votul ilegal înseamnă închisoare!”.

La nivelul judeţului Vâlcea, în cadrul unor acţiuni ale poliţiştilor de proximitate, poliţiştilor de la prevenire, de la poliţiile municipale şi orăşeneşti, secţii de poliţie rurală, împreună cu jandarmi şi pompieri, vor fi înmânate cetăţenilor materiale preventive. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea adresează invitaţia mass-mediei şi societăţii civile de a se alătura şi de a susţine demersul institu­ţional de informare şi conştientizare a cetăţenilor cu privire la sancţiunile prevăzute de lege în cazul votului ilegal şi al mitei electorale şi mulţumeşte celor care au răspuns deja solicitării Ministerului de a transmite mesajul de interes public general către cetăţeni.

Vă informăm că:

În cazul în care vă aflaţi, în ziua referendumului, în altă localitate decât cea în care sunteţi înscris pe lista electorală, puteţi vota pe o listă supli­mentară, pe baza actului de identitate sau a adeverinţei care ţine loc de act de identitate. Autorităţile au prevăzut măsuri pentru depistarea fraudele electorale, iar cetăţenii care săvârşesc asemenea fapte vor suporta rigorile legii. Astfel, legea prevede termenul de 60 de zile, de la data referendumului, în care Biroul Electoral Central va înainta copiile listelor electorale permanente, respectiv, tabelele electorale utilizate în cadrul secţiilor de votare, Autorităţii Electorale Permanente. Acestea vor fi verificate în vederea depistării eventualelor voturi multiple şi se vor sesiza organele de urmărire penală în cazul persoanelor care au votat de mai multe ori.

Alegătorul care votează de mai multe ori în ziua referendumului riscă închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Şi tentativa se pedepseşte cu închisoare. La nivelul fiecărui judeţ, există un centru de comunicare pentru asigurarea tuturor informaţiilor necesare cetăţenilor, astfel încât desfăşurarea referendumului  să decurgă în bune condiţii. Ca reprezentanţi ai autorităţilor de apărare şi implementare a legii, poliţiştii au datoria de a constata, de a (se) sesiza (din oficiu sau la sesizare), dar şi de a contracara orice faptă care se constituie în contravenţie sau infracţiune.

Material realizat cu sprijinul

Centrului de Comunicare Judeţean Vâlcea