Vineri, cultura vâlceană, la raport în fața CJ


Consilierii județeni sunt convocați pentru ședința ordinară a lunii iulie, vineri dimineața, de la ora 10.00. Întâlnirea are următoarea ordine de zi: Aprobarea procesului – verbal al ședinței extraordinare a CJ Vâlcea din data de 17 iulie 2020, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele CJ Vâlcea de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Informare privind activitatea din trimestrul II 2020 a instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea CJ Vâlcea, Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea CJ Vâlcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind repartizarea din bugetul Județului Vâlcea pentru Comuna Bujoreni, Județul Vâlcea, a sumei de 35,0 mii lei necesară derulării procedurii de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor acordate în cadrul Programului pentru școli al României și a măsurilor educative aferente, pentru anul școlar 2020-2021, Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor stimulente financiare elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din județul Vâlcea, care au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat și la Evaluarea națională la finalul anului școlar 2019-2020, a cuantumului stimulentului financiar, a elevilor beneficiari, precum și a sumei aferente cheltuielilor necesare pentru organizarea și desfășurarea evenimentului, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale CJ Vâlcea, a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, precum și a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2020, Proiect de hotărâre privind constatarea încetării Contractului de concesiune nr. 17454 din 19.12.2007 încheiat între CJ Vâlcea și Cabinete Medicale Grupate, Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea către Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP”, pe anul 2020, în cuantum de 5.000 de lei, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, a unui spațiu aflat în domeniul public al Județului Vâlcea, Sindicatului Funcționarilor Publici și al Salariaților din Administrația Publică Locală a Județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat între UAT Județul Vâlcea – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Județul Vâlcea și UAT Orașul Fieni, Județul Dâmbovița -Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Fieni, Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „JUDETUL VÂLCEA – ORIZONT 2030” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia, Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcție a lui Mateescu Romulus – Director Medical al Centrului de Asistență Medico – Socială Lădești, Diverse.