Veste bună pentru CJ în lupta cu gunoaiele: 300.000 euro pentru incineratoare mobile prin PNDR


• legislativul poate să mai stingă din furia primarilor referitoare la problemele cu deșeurile
Un avantaj considerabil al acestor echipamente este faptul că pot fi achiziţionate fie în parteneriat cu autorităţile locale, fie de mai mulţi agenţi comerciali în asociere. În acest fel, costurile sunt reduse semnificativ. Incineratoarele mobile au capacităţi cuprinse între 60 şi 450 kilograme per şarjă. Unităţile mobile sunt echipate cu rezervor de combustibil de capacităţi variabile, grup generator și rampă pentru încărcarea deşeurilor. Platforma mobilă este construită din materiale de calitate superioară. Având şasiul, cadrul şi panourile laterale ranforsate, platforma este capabilă să suporte o greutate de 2700 kg. Podeaua platformei este acoperită cu un strat de răşini aderente şi uşor de întreţinut. Acţionarea incineratorului se face de pe panoul de comandă cu PLC. Incineratorul poate fi transportat oriunde este nevoie.

Cum poate ajunge CJ la fonduri?
Ghidul Solicitantului stipulează 13.761.860 Euro ca și contribuţie publică totală. Conform art. 71 alin1 din Reg. (UE) nr. 1303/2013 în cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de cinci ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, după caz, face obiectul uneia dintre următoarele: (a) încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei vizate de program; (b) o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public; (c) o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.
În acest sens la dosarul cererii de finanțare se va depune Hotărârea Consiliului Județean pentru implementarea proiectului, cu referire la următorul punct (obligatoriu): angajamentul solicitantului ca pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată efectuată de AFIR către beneficiar activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectului nu vor face obiectul uneia din următoarele situaţii: încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei vizate de program; o modificare a proprietăţii asupra acestor active corporale și necorporale care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public; o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia; realizarea unei activități neeligibile în cadrul investiției finanțată din fonduri nerambursabile.
În caz contrar contribuția din partea fondurilor ESI pentru realizarea investiției se va rambursa.
Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub-măsură: condiția de eligibilitate va fi demonstrată în baza informaţiilor din cererea de finanțare, din Documentația tehnico-econimică întocmită conform Anexei 2 la ghid și din Hotărârea Consiliului Județean privind implementarea proiectului, cu referire la următorul punct (obligatoriu): angajamentul că cenușa rezultată în urma incinerării va fi depozitată şi transportată pentru eliminare în recipiente sterile de unică folosință către o societate care deține incineratoare pentru deșeuri periculoase, acest lucru fiind făcut prin grija consiliului județean.
Investiţia trebuie să se realizeze în spaţiul rural iar documentele verificate în etapa de evaluare-selectare a cererii de finanțare sunt: Documentația tehnico-economică și Hotărârea Consiliului Județean privind implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): angajamentul ca pe perioada de liniște epidemiologică echipamentele (unitățile mobile de incinerare și facilitățile de ucidere) și mijloacele specializate de transport/tractare achiziționate prin proiect vor fi depozitate/parcate la o locație din spațiul rural deservit, locație pentru care solicitantul deține drept de folosință și care va fi comunicată AFIR la depunerea dosarului cererii de plată; anagajamentul că echipamentele (unitățile mobile de incinerare și facilitățile de ucidere) și mijloacele de transport/tractare achiziționate prin proiect vor deservi toate comunele și satele aferente acestora din județul solicitantului, activitatea pentru care acestea au fost achiziționate urmând a se desfășura în spațiul rural deservit; angajamentul solicitantului că incineratoarele mobile vor fi amplasate pe timpul utilizării, conform legislației, la o distanță de minimum 500 m de locuințele populației; angajamentul solicitantului că incineratoarele mobile vor fi amplasate pe timpul utilizării la minim 15 km față de graniță, pentru evitarea oricărui impact de mediu transfrontalier.
Ce trebuie să prevadă o ulterioară Hotărâre de CJ? În mod evident și obligatoriu, necesitatea și oportunitatea investiţiei; fondurile pentru bunurile achiziționate prin proiect vor fi prevăzute în bugetul consiliului județean pentru perioada de realizare a investiţiei; angajamentul de a asigura funcționarea la parametrii proiectați și în conformitate cu autorizațile eliberate de autoritățile competente (sanitar-veterinară și mediu) precum și întreținerea investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată; angajamentul privind asigurarea accesului gratuit la investiţia realizată prin proiect a întregii comunități din spațiul rural de pe raza județului.
Încă două elemente sunt vitale: Angajamentul solicitantului că până la finalizarea investiției va obține autorizaţia sanitar – veterinară / certificatul de înregistrare sanitar-veterinar, în conformitate cu legislația în vigoare. Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare.
„Tot ceea ce ajunge în afara județului, ca gunoi, mă refer, ar trebui plătit de CJ! Noi vorbim de o lege care nu este deloc bine pusă la punct. Un teanc de hârtii care ne plimbă cam cum plimbăm noi gunoaiele prin România, ca pe sfintele Moaște… Nu este corect și nu trebuie să cășunăm pe oameni că n-au de unde să dea bani. Zonele rurale, satele s-au redus mai mult de jumătate! Deci sunt depopulate, o să ajungem să nu mai avem de unde lua impozite și taxe de unde să funcționeze instituția și dacă mai punem și aceste biruri… Eu vă propun o soluție: să găsim niște incineratoare care să poată să strângă de la 5-6 comune să degrevăm un pic operatorii. Nu-s de vină dumnealor că n-au unde să-l depoziteze! Nu-s de vină! JUDEȚUL NU ESTE BINE ADMINISTRAT! Asta e! Eu sunt de acord să lucrăm selective, dar cine le ia? Incineratoarele ard și animale, arde tot, până la urmă. Stația aceea nu e a mea… Că alunecă terenurile, de 13 ani tot vorbim, mai stăm alți 13… sau 300 și tot nu se face. Hai să găsim ceva pe termen scurt să terminăm treaba asta că degeaba vorbim că nu facem nimic. Vorbesc ca un om mai în vârstă, hai să vedem ce găsim pe moment, pe durată mai scurtă! Degeaba vorbim…” Gheorghe Drăghici, primar Roești.

Posting....