Vânzătorii ambulanți de petarde au dat multe „bătăi de cap” jandarmilor şi politiştilor


• cinci persoane s-au ales cu dosare penale

Jandarmii vâlceni aflați în misiune pe linia respectării regulilor de comerciali­zare a obiectelor artizanale şi de distrac­ţie pe bază de amestecuri pirotehnice, au depistat, luni, în zona gării CFR din muni­cipiul Râmnicu Vâlcea, în jurul orelor 13.45, un tânăr de 17 ani, care comercia­liza 700 petarde din categoria materiilor explozive interzise – clasa a II-a, pro­duse interzise de lege. Acestuia i-a fost întoc­mit dosar conţinând acte premergătoare de cons­ta­tare pentru săvârşirea infrac­ţiu­nii de „producerea, experimentarea, prelu­cra­rea, deţinerea, transportul, folo­si­rea sau orice altă operaţiune cu ma­terii explozive, efectuată fără drept”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 37 alin. 1 din Legea 126/1995 actua­lizată şi modificată, persoana menţionată anterior riscând pedeapsă privativă de libertate cuprinsă între 6 luni şi 5 ani.

Obiectele interzise de lege (700 petarde clasa a II-a) au fost confiscate şi predate lucrătorilor de poliţie (Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul IPJ Vâlcea) pentru continua­rea cercetărilor, urmând ca acestea să fie distruse în locurile special amenajate.

Problemele au continuat în Horezu

În piaţa centrală din oraşul Horezu jandarmii au depistat, tot luni, în jurul ore­lor 12.30, pe numitul Florin T. de 38 ani, din Horezu, care comercializa 500 de pe­tar­­de şi baterii de artificii din clasele I şi II fără a deţine autorizaţie în acest sens.

Bărbatului i-a fost întocmit dosar conţinând acte premergătoare de constatare pentru săvârşirea infracţiunii de „producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul, folosirea sau orice altă operaţiune cu materii explozive, efectuată fără drept”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 37 alin. 1 din Legea 126/ 1995 actua­lizată şi modificată, persoana menţionată anterior riscând pedeapsă privativă de libertate cuprinsă între 6 luni şi 5 ani.

Obiectele interzise de lege (500 de petarde şi baterii de artificii din clasele I şi II) au fost confiscate şi predate lucrătorilor de poliţie  din cadrul şi Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul IPJ Vâlcea pentru continuarea cercetărilor, urmând ca acestea să fie distruse în locurile special amenajate.

Doi minori comercializau petarde și în municipiul Râmnicu Vâlcea

În zona străzii Matache Temelie din municipiul Râmnicu Vâlcea, jandarmii au depistat, în jurul orelor 14.20, doi tineri, de 15 şi 16 ani, care comercializau 1.000 de petarde din categoria materiilor explo­zive interzise – clasa a II-a. Aces­tora li s-au întocmit dosare conţi­nând acte pre­mer­gătoare de constatare pentru săvâr­şirea infracţiunii de „producerea, expe­rimentarea, prelucrarea, deţi­nerea, transportul, folosirea sau orice altă operaţiune cu materii explozive, efectuată fără drept”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 37 alin. 1 din Legea 126/1995 actualizată şi modificată. Obiec­tele interzise de lege (1.000 petarde clasa a II-a) au fost confiscate şi predate lucrătorilor de poliţie (Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul IPJ Vâlcea) pentru continua­rea cercetărilor, urmând ca acestea să fie distruse în locurile special amenajate.

Tot în zona străzii Matache Temelie din municipiul Râmnicu Vâlcea, jandarmii au depistat, în jurul orelor 15.00, şi pe numitul Dumitru Bogdan C. de 25 ani, din Râmnicu Vâlcea, în timp ce comercializa din portbagajul autoturismului său marca BMW, un număr de 6.000 de petarde şi baterii de artificii din clasa a II-a. Acestuia i s-a întocmit dosar conţinând acte premergătoare de constatare pentru săvârşirea infracţiunii de „producerea, experimentarea, prelucrarea, deţine­rea, transportul, folosirea sau orice altă operaţiune cu materii explozive, efectuată fără drept”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 37 alin. 1 din Legea 126/1995 actualizată şi modificată, băr­batul riscând o pedeapsă privativă de libertate cuprinsă între 6 luni şi 5 ani.

Obiectele interzise de lege (6.000 de petarde şi baterii de artificii clasa a II-a) au fost confiscate şi predate lucră­torilor de poliţie (Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul IPJ Vâlcea) pentru continuarea cercetărilor, urmând ca acestea să fie distruse în locurile special amenajate.

Nu vă jucați cu materiale pirotehnice. Riscați amendă și chiar închisoare!

Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi avizul Inspectoratului Judeţean de Poliţie pe a căror rază de competență se execută jocurile respective. Orice operaţiune cu articole pirotehnice efectuată fără drept constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an. Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.

Poliţiştii reamintesc că se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:

a) între orele 24.00 şi 6.00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 m. de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 m. de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

g) la o distanţă mai mică de 500 m. de păduri.

Material realizat cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vâlcea