Site icon Curierul de Vâlcea

Vâlcea, locul 10 la soldul obținut din export și import

Exportăm de zor, pentru al țării viitor! Ei bine, regula nu este vala­bilă pentru toate localitățile. Con­form unui sondaj realizat de Econ­text, din 41 de județe (Bucu­rești+Ilfov luate împreună), 30 au o balanță comercială pozitivă și doar 11 sunt pe minus. Pe scurt, în 30 de ju­dețe, valoarea exporturilor depă­șește pe cea a importurilor. La înce­pu­tul aces­tui an, exporturile din Ro­mânia au însu­mat 4,42 miliarde de euro, iar importurile – 3,61 miliarde euro de unde rezultă că țara noas­tră a avut un deficit comercial de 190 de milioane euro. În grupul celor 11 județe cu deficit comercial se află capitala țării, având înstrăi­nate mărfuri în valoare de 499,6 milioane euro. La polul opus, Argeș este cel mai performant județ: exporturile fiind de 359,2 milioane euro, importurile – 240,2 milioane de euro și un sold de 119 milioane euro. Ur­mează Oltul cu exporturi în valoare de 90 de milioane de euro, importuri – 37,7 mili­oane de euro și un sold de 52,3 mili­oane euro și Sibiul cu exporturi – 147,8 milioane euro, importuri – 112 milioane euro și sold – 35,8 milioane de euro. Vâl­cea se află pe locul zece, cu exporturi în valoare de 46,3 mili­oane euro, importuri – 29 milioane euro și sold de 17,3 milioane euro.

Exit mobile version