Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

8 august 2020

Ultimele zile pentru Măsura 125 – „Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare” (2)


Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o inten­sitate a sprijinului în conformitate cu Fişa Măsurii, în limita valorii maxime a sprijinului, cheltuielile neeligi­bile urmând a fi suportate integral de către benefi­ciarul proiectului. Fondurile nerambursabile, pentru Submăsura 125 a – Componenta a 1 “Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare vor fi acordate solici­tanţilor eligibili pentru: sisteme de irigaţii – moder­nizare şi/sau retehnologizare, inclusiv lucrări pentru staţiile de pompare, de contorizare şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare care să asigure funcţionarea optimă a sistemelor de irigaţii – modernizare şi/sau retehnologizare (sunt eligibile şi lucrările pentru staţiile de pompare, dispecerizare, monitorizare şi contorizare a apei şi energiei electrice), cheltuielile pentru proiectare şi asistenţa tehnică (conform structurii cap. 3 al devizului general aprobat prin HG 28/2008), incluzând Studiul de Fezabilitate/Docu­mentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii, studii hidrologice şi/ sau hidro-geologice, proiectele tehnice etc., se suportă din sprijinul acordat prin măsură şi nu pot depăşi 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

Documentaţiile tehnico-economice (Studiu de Fezabilitate, proiect tehnic, documentaţie tehnică de execuţie) aferente proiectelor de îmbunătăţiri funciare în fond funciar agricol se vor întocmi numai de persoane fizice/juridice atestate în baza Ordinului nr. 182/2009 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. Pentru beneficiarii Măsurii 125, Submăsura 125 a – Componenta a1 – Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare, TVA este cheltuială eligibilă numai în situaţia în care solicitantul nu recuperează valoarea TVA (nu este înregistrat în scopuri de TVA).

„Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul Măsurii 125 va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate publică care deservesc întreaga comunitate. Ajutorul public acordat pentru un proiect de investiţie nu va putea depăşi 1.000.000 euro/ proiect, pentru submăsura 125 a1. Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Submăsura 125 a este de 5.000 de Euro – această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. Proiectele se mai pot depune până la 15 octombrie 2012”, concluzionează Florel Bădele, directorul executiv al Direcţiei Agricole.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized