Trei investiții masive în Stroești, prin GAL Horezu


• Velcu va reabilita căminele culturale, va moderniza terenul de sport, va dota comunitatea cu un utilaj și va amenaja locuri de joacă
Cum finanțarea proiectelor se face mai rapid prin grupurile de acțiune locală, și primarul comunei Stroești, Tudor Velcu Isto­cescu, a apelat la GAL Horezu. „Am depus trei cereri de finanțare ce vizează trei obiective. În primul rând, avem reabi­litarea și dotarea Căminului Cultural și modernizarea terenului de sport de la Școala Stroești. În acest caz, investiția se află în derulare și estimez că-n cel mult două luni va fi finalizată. Urmează dotarea cu un utilaj, un buldoexcavator, documentația de achiziții publice fiind deja depusă la ADR Craiova. În urmă cu trei săptămâni, am depus și cererea de reabilitare a Căminului Cultural din satul Dianu și amenajarea unor locuri de joacă în satele Stroești și Cireșu. Și-n cazul ultimului obiectiv, se face evaluarea la ADR Craiova”, a declarat primarul Tudor Velcu Istocescu.
Astăzi, alesul local din Stroești va depune pe SEAP și licitația privind extinderea alimentării cu apă în satul Stroești, proiect finanțat prin Ministerul Dezvoltării Regionale.