Totul despre schema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie


Numele oficial este H.G. nr. 807/2014, în fapt, fiind vorba de o schemă de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major in economie. Această schemă de ajutor de stat este inclusă în Programul “Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții” din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale. Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții inițiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor. Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 44 milioane lei. Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât și întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înființate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sunt considerate cheltuieli eligibile, costurile fără T.V.A., aferente realizării, respectiv achiziționării, după caz, de active corporale și necorporale precum și cheltuielile legate de închirierea construcțiilor, aferente realizării investiției inițiale. Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel: a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2014-2020; credite bugetare pentru plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor pentru finanțare emise, pentru perioada 2015-2023. Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale. Se pot emite acorduri pentru finanțare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat. Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2023, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului anual alocat schemei. Din data de 14 noiembrie  2014, se pot înregistra Cereri de acord pentru finanțare în baza H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie.