Totul despre relansarea economică 2020 – 2030


Premierul Ludovic Orban a prezentat, săptămâna trecută, Planul de Relansare Economică, anunţat încă din luna mai și care ar trebui să intre în vigoare peste „cel mult 30 de zile de la prezentare”. Documentul conține programe pentru stimularea investiţiilor, subvenţionarea unei părţi din salariul angajaţilor care revin la muncă și înfiinţarea unui fond de investiţii naţional, granturi, adică fonduri nerambursabile, pe care guvernul le va acorda grație finanțărilor de la Comisia Europeană.
Executivul promite granturi pentru firmele din domeniul HoReCa (turism, alimentație publică), IMM-uri, investiții până la 200.000 euro pentru diverse domenii de activitate puternic afectate de criză (turism, HoReCa, transport auto, industria de evenimente), investiții cu impact semnificativ (între 2 și 6 milioane), crearea de noi locuri de muncă în care să fie încadrați studenți,  antreprenoriat rural (producție, procesare, distribuție, ambalare în zona agricolă), integrarea tinerilor cu vârste între 16-29 de ani.
Guvernul are în vedere continuarea măsurii privind acordarea indemnizației de șomaj tehnic pentru angajatorii/profesioniștii a căror activitate este suspendată, acordarea unui sprijin în valoare de 50% din salariul brut al angajatului dar nu mai mult de 2500 lei pentru angajatorii care încadrează în muncă tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani, persoanele cu vârsta de peste 50 ani ale căror raporturi de muncă au încetat în perioada stării de urgență și cetățeni români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatori străini.

 

Întreprinderile Mici și Mijlocii

 

Primul sprijin pentru IMM are o valoare de 2000 Euro/SRL fără salariați, pentru toate domeniile, cheltuielile menționate fiind stocuri, datorii furnizori, chirii, utilități iar numărul de beneficiari 50.000. Bugetul prevăzut este de 100 milioane euro.
Schema de ajutor pentru activități de comerț și servicii afectate de Covid-19 prevede finanțarea chiriilor pentru perioada în care desfășurarea activității comerciale sau a serviciilor prestate a fost afectată pe perioada stării de urgentă sau de alertă. Sunt cuprinse valoarea chiriei/beneficiar/lună, pentru o perioadă de 3 luni iar bugetul atinge 160 mil. lei.
Planul mai cuprinde capital de lucru pentru repornirea activităților economice pentru IMM-uri cu 125.000 Euro valoare maximă a grantului pentru  HoReCa, turism, transporturi, evenimente; Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, echipamente Bugetul anunțat este de 350 mil. euro.
În Program intră și granturi pentru investiții și pentru reconversia economică a IMM-urilor, cu o valoare între 50.000 – 200.000 Euro și domenii ca industria sanitară, farmaceutică, alimentară, auto, IT, energie, construcții, transport, turism, confecții. Sunt amintite cheltuieli ca producție, achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii pentru un buget de 550 mil. euro.

 

Programe de finanțare nerambursabilă pentru creșterea competitivității IMM-urilor

 

Executivul a anunțat și Granturi pentru investiții pentru microîntreprinderi prin supracontractarea proiectelor din lista de rezervă din POR – Axa 2.1: Grant: max. 200.000 euro; Buget alocat: 117 mil. euro; Supracontractare: 130 mil. euro. În plus, e vorba de granturi pentru creșterea competitivității IMM-urilor prin alocarea suplimentară de fonduri prin POR – Axa 2.2: Grant: 200.000 – 1.000.000 euro; Buget (alocare inițială și supracontractare): 450 mil. euro. Totodată, regăsim granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finanțarea investițiilor mari în creșterea productivității prin POR: Grant: 2.000.000 – 6.000.000 euro; Bugetul anunțat (alocare inițială și supracontractare): 550 mil. euro.
Au mai fost menționate și granturi pentru inițiative antreprenoriale inovative și digitalizarea companiilor. În această categorie, amintim granturi pentru start-up-uri pentru studenți în domenii competitive și inovative: Valoare grant: 40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create. Domeniile de activitate prevăzute în Strategia Națională de Competitivitate a României și în Strategia de Cercetare Dezvoltare Inovare se bazează pe un buget de 150 mil. euro.
E vorba despre granturi pentru digitalizarea IMM-urilor, cu o valoare de 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect iar cheltuielile eligibile sunt echipamente IT, automatizarea echipamentelor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice iar bugetul atinge 150 mil. euro.
În cadrul Star-Tech Innovation (Noul program Start – UP), obiectivul este finanțarea start-up-urilor inovative prin granturi de 42.000 euro, beneficiari fiind  aproximativ 7000 de noi IMM-uri.
Finanțarea programelor de educație digitală a angajaților pentru IMM-uri este bazată pe 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect și un buget de 30 milioane euro

 

Agricultură

 

În domeniul agricol, amintim sprijin pentru dezvoltarea agriculturii și a industriei agro-alimentare prin finanțarea depozitelor de comercializare a produselor agricole prin construcția a opt depozite regionale cu temperatură controlată pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea și comercializarea produselor agricole locale. Valoarea investiției atinge 120 mil. euro.
De asemenea, e vorba și de granturi pentru achiziția de echipamente pentru irigații, achiziția de kit-uri pentru irigații – 6000 euro/beneficiar cu 48 milioane euro, ca buget total.
Regăsim și granturi de finanțare pentru antreprenoriat rural pentru sprijinirea directă a activităților de procesare și de distribuție a produselor agricole obținute de micii producători de 40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create iar bugetul 200 mil. euro.
Sunt prevăzute investiții în reabilitarea a 138 amenajări de irigații pe 2.4 milioane ha. cu 3.4 miliarde euro: Construirea Canalului Siret-Bărăgan prin reluarea investiției la tronsoanele 1-3 din cadrul etapei I.
Etapa I – aprox. 50 km până la limita sudică a județului Vrancea – studiile și proiectarea sunt finalizate, iar execuția poate fi reluată; Pentru etapa I de execuție, costurile totale sunt 83,67 milioane euro.
Etapa a II-a – aprox. 140 km în Brăila, Buzău și Ialomița până la debușarea în acumularea Dridu – sunt necesare studiile de fezabilitate și proiectarea.
Investițiile în reabilitarea a 443 amenajări de desecare-drenaj pe 2.838.674 ha, prevăd  1,1 miliarde euro. Investițiile în reabilitarea a 220 amenajări de combaterea eroziunii solului pe 500 000 ha au 500 milioane euro ca destinație.
Pentru instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol concesionat de la stat sunt  acordate 42 mil. euro (20 mil. euro alocare distinctă pentru tinerii din străinătate pentru reîntoarcerea a celor cu experiență și formare în domeniul agricol). Concesionarea de terenuri cu destinație agricolă, libere de contract cu suprafață de maxim 50 de ha, aparținând domeniului public sau privat al statului este posibilă.
Se are în vedere și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Între 2021-2027, bugetul este de de cca. 8 miliarde de lei pentru 750 de proiecte, 600 în mediul rural și 150 în mediul urban. Alte investiții pentru 500 de microstații de tratare, fose septice și sisteme alimentare cu apă, cu o valoare de 250 milioane lei sunt amintite.

 

Investiții noi

 

Guvernul a avut în vedere și Programe de finanțare pentru investiții noi și pentru relocarea companiilor în România: Schema de ajutor de stat pentru investiții noi (greenfield) pentru stimularea și atragerea investițiilor noi cu impact major în economie prin finanțarea de proiecte de investiții, inclusiv investiții de tip greenfield. Valoare ajutor de stat: max. 37,5 mil. euro/investiție iar bugetul alocat: 1,5 miliarde lei anual până în 2023.
Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională, prin granturi pentru dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea de noi locuri de muncă. Valoare ajutor de stat: max. 37,5 mil. euro/investiție; Buget alocat este 450 mil. lei anual până în 2025.

 

Programe de garantare a creditelor
pentru capital de lucru și investiții

 

Programul IMM Invest pentru garantarea creditelor pentru capital de lucru și investiții pentru IMM-uri se bazează pe credite garantate de stat în proporție de 80% sau 90% și dobândă subvenționată 100% a creditelor de investiții și creditelor/liniilor de credit aferente capitalului de lucru contractate de microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii. Plafonul e de 15 mld. Lei, numărul beneficiari fiind 40.000.
Garanțiile de stat pentru creditarea companiilor mari pentru capital de lucru și investiții prevăd: Garanții, în numele și în contul statului, acoperind necesarul de garantare în proporție de maxim 90%, pentru credite noi sau deja acordate de către bănci comerciale pentru realizarea investițiilor şi/sau pentru susținerea activității curente a companiilor cu cifră de afaceri mai mare de 20 mil. lei. Plafon: 8 mld. lei; Număr beneficiari: 600.

 

Programe de garantare pentru asigurarea lichidității companiilor

 

Planul prevede Schema de garantare privind asigurarea creditului comercial (furnizor).  Obiectivul este stimularea expunerii la risc a asigurătorilor și facilitarea accesului companiilor la asigurarea creditului comercial.  În cazul unei pierderi, suma plătită de către Ministerul Finanţelor Publice reprezintă 80% din suma neîncasată/nerecuperată de asigurător. Plafon alocat: 1 mld. lei.
0Program de garantare a finanțărilor de tip factoring cu regres și scontarea efectelor de comerț – Obiectiv: acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate întreprinderilor mici şi mijlocii a căror valoare se stabilește prin corelare cu valoarea finanțărilor de tip factoring/operațiuni de scontare. Valoarea unei facilități de factoring acordate IMM-ului aderent pe un debitor cedat este de maximum 500.000 lei. Plafoane alocate: 1,5 mld. lei/factoring; 1,5 mld. lei/scontare.
Program de garantare a leasing-ului de echipamente și utilaje:  pentru IMM-urile care optează pentru o finanțare non-bancară, finanțări până la o limită maximă de 5.000.000 lei/ beneficiar, garantate în limita unui plafon de garantare în valoare de 1,5 miliarde lei.

 

Măsuri de sprijin pentru angajați și companii
pentru reluarea activităților economice

 

Continuarea acordării indemnizației de șomaj tehnic pentru angajatorii/profesioniștii a căror activitate este suspendată: 850 mil. lei/lună. Pentru beneficiarii indemnizației de șomaj tehnic care își reiau activitatea se acordă o sumă în cuantum de 41,5% din salariul brut al angajatului (maxim 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe țară) pe o durată de 3 luni. Impact: 3,35 mld. lei. Guvernul va asigura plata unei indemnizații în valoare de 75% din diferența dintre salariul brut al unui angajat prevăzut în contractul individual de muncă dinaintea reducerii programului și salariul brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii programului de lucru. Se aplică firmelor a căror cifră de afaceri a scăzut cu cel puțin 10% comparativ cu luna similară a anului anterior, prin Programul SURE.
Granturi pentru formarea profesională a angajaților: se menționează o subvenție stabilită în funcție de nivelul de calificare a programului de formare parcurs la un buget de 150 mil. lei.

 

Alte măsuri de sprijin pentru ocuparea forței de muncă

 

Se acordă un sprijin de 50% din salariul brut al angajatului dar nu mai mult de 2500 lei pentru angajatorii care încadrează în muncă: Tineri  între 16- 29 ani; Persoanele de peste 50 ani ale căror raporturi de muncă au încetat în perioada stării de urgență; Cetățeni români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatori străini, din motive neimputabile lor.
Măsuri active pentru lucrătorii sezonieri și zilieri din domeniile agriculturii, HoReCa și turismului – Protejarea angajaților prin acordarea unor măsuri de sprijin suplimentare pentru: Persoanele care au desfășurat activități ca zilieri în luna anterioară solicitării; Persoanele care desfășoară activități sezoniere în baza unor contracte individuale de muncă, pe perioadă determinată de cel puțin 3 luni.
Sunt prevăzuți câte 25.000 euro pentru susținerea locurilor de muncă destinate tinerilor la un buget de 300 mil. euro dar și  500 euro/angajat pentru achiziționarea de echipamente IT pentru angajații care desfășoară activități în regim de telemuncă în perioada stării de urgență/alertă.

 

Măsuri de protecție socială

 

Planul menționează pachete alimentare și pachete de igienă corporală pentru   1,18 mil. persoane în valoare de 225 mil. euro, Vouchere pentru mese calde pentru 250.000 persoane de peste 75 de ani plătite sub venitul minim garantat. Bugetul alocat este de 100 mil. euro.
Vouchere pentru elevii  din familiile cu venituri mici sau cu venituri sub venitul minim garantat  în risc de sărăcie severă, pentru rechizite școlare, îmbrăcăminte și încălțăminte.  E vorba de 400.000 copii care vor primi 30 mil. euro.
Capitolul transport, latura rutier: Finalizarea lucrărilor de infrastructură aflate în implementare – 407,3 Km de autostrăzi și drumuri expres. Cost estimat: 4,3 miliarde euro; Sibiu – Pitești (Loturi 1, 4, 5), Craiova – Pitești, Autostrada Transilvania (Suplacu de Barcău – Borș), Sebeș – Turda, AO: Inelul de Sud București, Varianta de ocolire Bacău, Podul peste Dunăre de la Brăila. Conectarea cu autostrăzi a provinciilor istorice ale României și cu rețelele de transport pan-europene, prin demararea lucrărilor la aproximativ 3.000 de km de autostrăzi și drumuri expres. Perioada: 2020 – 2030. Cost estimat: 31 miliarde euro. Sibiu – Pitești (Loturi 2, 3), Autostrada Transilvania: Nădășelu – Suplacu de Barcău, Autostrada Unirii: Tg. Mureș – Iași – Ungheni, A3: Ploiești – Comarnic – Brașov, A7: Ploiești– Suceava – Siret, AO: Inelul de Nord București; București – Alexandria – Craiova – Lugoj, Buzău/Focșani – Brăila – Galați, Măcin – Tulcea – Constanța; Transregio Gilău – Cluj N. – Apahida
Pentru transportul feroviar, sunt prevăzute investiții în cca. 3.000 km de cale ferată, între 2020 – 2030, circa 18 miliarde euro. Finalizarea reabilitării liniei ferate  Frontieră-Curtici-Simeria, pentru circulația trenurilor cu o viteză maximă de 160 km/h.
Proiecte noi de modernizare a căii ferate în scopul asigurării obiectivelor de conectivitate: Ploiești-Suceava-Dărmănești, București-Craiova-Timișoara-Arad, Suceava-Cluj Napoca, Buzău-Fetești, Port Constanța-Palas, Predeal-Brașov, Centura feroviară București, Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Tren metropolitan Nădășelu – Baciu – Cluj-Napoca – Apahida – Jucu – Bonțida.
Pentru metrou: Dezvoltarea noilor magistrale și extinderea magistralelor existente. Finalizare M5, lansare M6 – Gara de Nord – 1 Mai – Aeroport Otopeni, M4 – Gara de Nord – Gara Progresu, extensie M2 Pipera – Petricani și Berceni – Linia de Centură Sud. Metrou Cluj Napoca – Magistrala: Gilău – Florești – Cluj-Napoca.
Regăsim investiții de 4,3 mld. euro în modernizarea și extinderea infrastructurii porturilor maritime și fluviale, prin lucrări de dragaj, exploatare, consolidări și alte investiții pentru asigurarea navigației pe tot parcursul Dunării.
În ceea ce privește transportul aerian, investiții totale sunt de 2,9 mld. Euro: Extinderea și construirea de terminale pentru pasageri, cât și de zone cargo dar și crearea de legături inter-modale între infrastructura aeriană, feroviară și rutieră.

Energie

Valoarea investițiilor programate în Sistemul Energetic Național pentru 2020 – 2025 este 12,48 miliarde euro de la producția de energie la rețele inteligente de transport și distribuție gaze naturale si electricitate.
Energie verde: parcuri eoliene onshore și offshore (2x300MW) – 4,6 mld. lei; noi capacități de producție hidro (Retezat, Vidraru, Mărișelu, Avrig, Bistra, Livezeni etc.) – 1,6 mld. lei; Investiții strategice Romgaz în valoare de 15,69 mld. lei: centrale electrice cu turbine cu gaze (Iernut, Mintia), dezvoltarea proiectelor offshore Neptun Deep, Est Rapsodia și Trident de la Marea Neagră, fabrică de metanol (greenfield), noi capacități energetice în parteneriat cu companii private (Chimcomplex, Alro, Liberty Galați, etc.) Plan de restructurare și decarbonare 2020 – 2025 al  Complexul Energetic Oltenia S.A de 7,2 mld. lei; Creșterea capacității de producție a energiei electrice pe bază nucleară cu cel puțin o unitate până în 2030 și prelungirea duratei de operare a Unității 1 cu încă 30 de ani. Creșterea capacității liniilor de transport a energiei electrice și de interconexiune transfrontalieră – cca. 4,6 mld. Lei. Investiții în sistemul național de transport al gazelor naturale și pentru interconectarea cu sistemul internațional de transport – cca. 9 mld. lei.

Sănătate

Construirea primelor trei spitale regionale în perioada 2021 – 2027: 1,64 miliarde euro: Cluj – 539,59 milioane euro; Iași – 500,35 milioane de euro; Craiova – 602,73 milioane euro.
Programe de investiții locale în sistemul sanitar pentru perioada 2021-2027:  17,5 miliarde lei prin construirea/modernizarea/reabilitarea a: 1.450 de centre medicale în mediul rural; 25 spitale județene; 110 spitale orășenești.

Educație

Investiții 2021– 2027: 2.488 de unități școlare vor fi incluse în programe de modernizare/reabilitare – 6,046 miliarde de lei. Investiții  de 31,4 milioane lei pentru conformarea grupurilor sanitare (alocare 2020) la 375 școli; Programul Reforma Educației Timpurii: Finanțarea 180 grădinițe cu program prelungit sau săptămânal – 146 mil. euro.
Construire/modernizare campusuri școlare/ cămine studențești/centre universitare: 40 campusuri școlare noi: școală, liceu, internat, teren sport, ateliere, laboratoare, cantină – 2 miliarde lei; construirea a 30 de cămine studențești cu 10.244 de locuri de cazare pentru 30 de instituții de învățământ superior de stat din 13 centre universitare: 1,248 miliarde de lei.
Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale: Un miliard de euro între  2021-2027, din 9,6 miliarde lei pentru extinderea și înființarea de noi rețele inteligente de gaze naturale în scopul racordării a 70% dintre locuințele din România.
Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene și locale: Între 2021-2027 Guvernul își propune reabilitarea și modernizarea cca. 20.000 km de drumuri locale, de 20 de miliarde lei și 7.000 de km de drumuri județene, de 12 de miliarde lei.

Mediu

Continuarea programelor Rabla și Rabla Plus, 545 milioane lei numai în 2020 dar și a programului de dezvoltare a infrastructurii de reîncărcare a autovehiculelor electrice în România, atât în localități, cât și la nivelul autostrăzilor, drumurilor naționale și europene – alocare financiară cumulată în anul 2020 – 268 milioane lei.
Continuarea programelor de dezvoltare a transportului „verde” prin finanțarea autobuzelor electrice/gnc în municipii și localități. Lansarea unei noi sesiuni în  2020 beneficiază de 930 milioane lei. Lansarea programelor de creștere a eficienței energetice în clădiri publice și private în  2020 – 813 milioane lei; Implementarea programului de creștere a eficienței energetice în complexurile de producere a energiei – în 2020,  628 milioane lei; demararea programului de reducere a emisiilor prin împădurirea terenurilor în  2020 –  de 59 milioane lei.

Sport

Construirea a 12 complexuri sportive între 3.000-30.000 locuri,  de 3,5 miliarde de lei; Construirea a opt bazine olimpice de 1 miliard lei și cinci patinoare artificiale pentru competiții cu 300 milioane lei; Construirea a cinci săli polivalente, între 5.000-16.000 locuri, de 1,2 miliarde de lei.
Construirea a 250 săli de sport școlare, 45 bazine didactice, 400 baze sportive de 5,5 miliarde de lei; Construirea a 10 centre sportive pentru sporturi olimpice, cu săli de antrenament, școală, internat, cantină, școală de antrenori, centru medical, de 2 miliarde de lei.