Totul despre creditele agricole prin PNDR


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) aduce la cunoștința potențialilor beneficiari interesați posibilitatea accesării de credite în condiții mai avantajoase, finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). În acest scop, Guvernul României, reprezentat de MADR și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), a semnat cu Fondul European de Investiții (FEI) un Acord de finanțare în vederea implementării instrumentului financiar ”Împrumut cu partajarea riscului la nivel de portofoliu (PRSL)”.
MADR a pus la dispoziție fonduri din PNDR în valoare de 93.875.487 euro, susținând astfel finanțarea fermierilor și antreprenorilor din spațiul rural în cadrul următoarelor submăsuri din PNDR: 4.1 Investiții în exploatații agricole; 4.1a Investiții în exploatații pomicole; 4.2 Investiții pentru procesarea/marketingul produselor agricole; 4.2a Investiții pentru procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol; 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole; proiecte prin LEADER care răspund la obiectivele submăsurilor de mai sus.
Creditele acordate în cadrul submăsurilor 4.2, 4.2a și 6,4 intră sub incidența prevederilor Reg.(UE) nr. 1407/2013 privind ajutoarele de minimis, cu modificările și completările ulterioare.
Beneficiari eligibili sunt fermierii și antreprenorii din spațiul rural care îndeplinesc cerințele corespunzătoare submăsurilor din PNDR. În această categorie intră, s.m. 4.1 și s.m. 4.1 a, adică fermieri definiți în conformitate cu  Regulamentul (UE) art. 4 din 1307/2013 ca  persoane fizice autorizate conform OUG  44/2008 cu modificările și completările  ulterioare; – persoane juridice înființate în temeiul  legislației naționale; – grupuri de astfel de persoane fizice și  juridice, s.m. 4.2. și s.m.4.2 a, adică microîntreprinderi, întreprinderi mici și  mijlocii înființate conform Legii 346/2004  privind stimularea înființării și dezvoltării  întreprinderilor mici și mijlocii cu  modificările și completările ulterioare; -întreprinderi mari1; -fermieri, conform art. 5(1) lit. ș) din  schemă, sM 6.4, adică micro-întreprinderi și  întreprinderi neagricole mici  înființate conform Legii  346/2004 privind stimularea  înființării și dezvoltării  întreprinderilor mici și mijlocii  cu modificările și completările  ulterioare, existente și nou înființate (start-up) din spațiul  rural; -fermieri sau membrii unor  gospodării agricole (autorizați  cu statut minim pe PFA) care își  diversifică activitatea de bază  agricolă prin dezvoltarea unei  activități neagricole în zona  rurală în cadrul întreprinderii  deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi și  întreprinderi mici.
Principalele criterii de eligibilitate
Perioadă de creditare de minimum 12 luni și maximum 10 ani, în funcție de destinație; Finanțarea investițiilor si a capitalului de lucru, inclusiv partea de TVA aferentă acestora; Valoarea maximă a împrumutului este de până la 1 mil. euro sau echivalentul sumei în lei; În cazul împrumuturilor acordate pentru cofinanțarea proiectelor de investiții sprijinite prin granturi PNDR, suma împrumutului poate fi majorată pentru acoperirea integrală a cheltuielilor eligibile aferente cofinanțării private, până la concurența sumei de 4,600,000 EURO sau echivalentul în lei; Creditele se acordă fie pentru finanțarea investițiilor, fie pentru finanțarea capitalului de lucru asociat unei activități de investiții. Nu se vor refinanța sau restructura împrumuturi existente.
Avantaje
Dobândă si comisioane parțial subvenționate, reduse cu până la 70% față de nivelul standard; Nevoia de garanții poate fi redusa fata de nivelul standard.
Informații oferite de către DAJ Vâlcea.