Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

12 august 2020

Totul despre certificatul de producător agricol (1)


• Ministerul Agriculturii va impune certificarea calităţii de producător agricol numai cu viza obligatorie a asociaţiilor profesionale afiliate la o organizaţie naţională, pe baza calităţii de membru sau a unei taxe plătite de producătorul care solicită certificarea

BADELE_FLOREL
Conform Direcţiei Agricole, proiectul de Hotărâre privind procedura de eliberare, verificare şi control a certificatului de producător a fost publicat de Ministerul Agriculturii la finalul lunii iulie, iar cei interesaţi pot transmite Ministe­rului Agriculturii opinii /propuneri /sugestii până la data de 7 august 2012.

„Pentru obţinerea certificatului de producător, solicitanţii vor trebui să depună cereri-tip la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale la care sunt înregistrate exploataţiile. Cererile trebuie să fie vizate, în prealabil, de către structurile asociative profesionale/patronale/sindicale de profil din agricultură la nivel local/zonal. Asociaţiile locale care vizează cererile trebuie să fie membre în cadrul unor organizaţii/federaţii/confederaţii reprezentative la nivel naţional, să facă dovada că sunt funcţionale şi să aibă cel puţin un angajat specialist în domeniul agricol.

Totodată, structurile asociative profesionale/patronale/sindicale de profil la nivel local/zonal, legal constituite, trebuie să deţină următoarele documente: certificatul de înregistrare fiscală (CUI); hotărârea judecătorească de consti­tuire; statutul şi completările la statut, după caz; bilanţul contabil anual pentru anul anterior înregistrării, depus şi înregistrat la administraţia financiară; docu­mentul care atestă afilierea la o organizaţie/federaţie/confederaţie reprezen­tativă la nivel naţional; adeverinţă anuală emisă de o organizaţie/fede­raţie/con­federaţie reprezentativă la nivel naţional din care să rezulte menţinerea calităţii de membru.

Verificarea obligatorie în teren pe care asociaţiile o fac înainte de a viza cererea pentru eliberarea certificatului de producător trebuie să stabilească categoria produselor, dar şi estimarea producţiilor şi a cantităţilor destinate comercializării pentru care se solicit eliberarea certificatului de producător. Asociaţiile vor putea percepe o taxă pentru acordarea vizei, iar valoarea taxei va fi stabilită prin ordin al Ministerului Agriculturii.

Cei care solicită asociaţiilor viza pe certificatul de producător pot fi membri, dar dacă nu vor să devină membri, plătesc o taxă. Cum este la Administraţia Financiară, când ne scoatem certificatele. Valoarea taxei de producător va fi sta­bilită prin Ordin de ministru, ca să nu mai fie discuţii de genul taxa, cotizaţia sau altele de genul acesta, cum s-a mai întâmplat în istoria recentă a Minis­te­rului Agriculturii. Va fi o sumă echilibrată, astfel încât să ţină cont de realităţile Româ­niei”, explică Florel Bădele (foto), directorul Direcţiei Agricole Vâlcea.

CONTINUARE…

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized