Țintele Costeștiului pentru „Anghel Saligny”


Toma Peștereanu (foto), edilul social-democrat al Costeștiului, a anunțat în presa locală că, prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, lansat recent de Guvernul României ca o continuare a Programelor Naţionale de Dezvoltare Locală I şi II, administrația pe care o conduce a depus două proiecte pentru modernizarea infrastructurii rutiere comunale pe 5,3 de kilometri ca și pentru extinderea şi reabilitarea reţelei de apă potabilă pe 18 kilometri.
Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” conţine credite de angajament pentru 2021-2028 de 50 de miliarde de lei. Finanţarea programului se asigură de la bugetul de stat:
„În cadrul Programului se pot realiza obiective de investiţii necesare pentru echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare şi de acces la căile de comunicaţie, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi”, se arată în fundamentarea documentului.
Beneficiarii programului sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
Obiectivele de investiţii care se realizează în cadrul programului trebuie să fie amplasate pe terenuri şi/sau construcţii, după caz, aflate în proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În cadrul programului se pot realiza obiective de investiţii noi precum şi intervenţii la construcţiile existente care se referă la lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, pentru următoarele categorii de investiţii:
a) alimentări cu apă şi staţii de tratare a apei;
b) sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;
c) drumurile publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor, precum şi variante ocolitoare ale localităţilor;
d) poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale;
e) sisteme de distribuţie a gazelor naturale şi a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale, care au autorizaţie de construire valabilă.
„Conform estimărilor făcute, la nivel naţional, 20.000 km de drumuri judeţene sunt nemodernizate şi 27.000 km de drumuri comunale nemodernizate, fiind estimată o valoare de 50 miliarde lei pentru modernizarea acestor drumuri; 29% din unităţile administrativ-teritoriale sunt fără reţele de apă, iar 57% din unităţile administrativ-teritoriale sunt fără canalizare, fiind estimată o valoare de 80 miliarde lei pentru realizarea acestor obiective de investiţii; 2.226 unităţi administrativ-teritoriale sunt fără reţele de distribuţie de gaze naturale, iar pentru acest domeniu fiind depuse cereri în număr de 174 cereri, însumând o valoare de 2.642 milioane lei.
Prin PNDL urmează să fie finalizate obiectivele de investiţii din domeniile drumuri şi apă şi canal, în număr de 3.419 obiective de învestiții cu o valoare finanţată de 22.994 milioane lei, dintr-un total de 6.204 cereri depuse, rămânând un număr de 2.785 de cereri nefinanţate, însumând 26.106 milioane lei. De asemenea, la Compania Naţională de Investiţii au fost depuse 554 solicitări pentru drumuri judeţene şi drumuri locale, având o valoare de 8.351 milioane lei”, arată nota de fundamentare a proiectului. Potrivit OUG, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei, se aprobă normele metodologice de aplicare a programului, prin ordin al ministrului dezvoltării. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a normelor, beneficiarii vor depune cereri de finanţare.

Doar 81 de UAT nu au solicitat fonduri

Dintre cele 3.228 de unități administrativ-teritoriale ale României, incluzând județele și sectoarele capitalei, doar 81 de UAT-uri nu au cerut finanțare. Toate consiliile județene și toate sectoarele municipiului București au cerut finanțare. Suma totală a cererilor de finanțare este de 137,59 de miliarde de lei, cerute de 3.174 de UAT-uri pentru 7.545 de proiecte, în condițiile în care bugetul programului este de 50 de miliarde. 97,5% dintre comunele, orașele, municipiile și județele din România au depus cereri de finanțare pentru investițiile în rețeaua de apă și canalizare și modernizarea drumurilor.