Tinerii preferă canabisul şi ectasy


Prevalenţa consumului de droguri în ultimele 12 luni continuă să fie con­centrată pe “drogurile recreaţionale” cum ar fi canabisul şi ecstasy, care sunt con­sumate cu predilecţie de tinerii în vârste cuprinse între 15 şi 34 de ani, majoritatea de sex masculin, cu precădere din regiu­nea Bucureşti-Ilfov şi vestul ţării, a decla­rat, vineri, într-o conferinţă de pre­să, di­rec­torul Agenţiei Naţionale Antidrog (ANA), Sorin Oprea. Potrivit acestuia, în urma unui studiu, s-a semnalat, pentru prima oară la nivel naţional, consumul de ketamină. „De-a lungul vieţii consumul de canabis este experimentat de populaţia de toate vârstele, celelalte droguri fiind încercate cu precădere de populaţia tâ­nără, cu vârsta de 15-34 de ani. Cea mai mică vârstă declarată de un respondent pentru consumul de canabis a fost de 14 ani, media vârstei de debut fiind de 22 de ani. În ceea ce priveşte prevalenţa de-a lungul vieţii pentru alte droguri ilegale consumul de cocaină se înregistrează în mai multe regiuni ale ţării cel mai mare fiind în regiunea Bucureşti-Ilfov – 0,9%. Urmează vestul ţării cu 0,5%, centrul şi nord-vest cu 0,4% şi nord-est cu 0,3%”, a adăugat directorul ANA. Oprea a spus că potrivit studiului, amfetaminele, ciu­per­cile halucinogene şi LSD sunt pre­zen­te exclusiv în zona Bucureşti Ilfov având o prevalenţă de-a lungul vieţii de 0,4% în timp ce ketamina este cel mai frecvent semnalată în regiunile de vest şi sud vest cu 0,5% şi în Bucureşti Ilfov cu 0,4%. De asemenea, heroina este consumată cel mai frecvent în Bucureşti/Ilfov cu o pre­va­lenţă de-a lungul vieţii de 1,7% urmată de vest cu 0,5% şi centru cu 0,4%. „Prevalenţa oricărui drog ilegal în Bucu­reşti a înregistrat creşteri. Astfel a crescut de la 6,8% în 2007 la 14,4%, în 2010, prevalenţa consumului de-a lungul vieţii şi de la 2,3% în 2007 la 5,1% în 2010 prevalenţa consumului în ultimul an. Comparativ cu femeile, bărbaţii au decla­rat un consum mai mare de canabis, indiferent de timpul luat ca referinţă pentru determinarea prevalenţelor. Pen­tru prevalenţa consumului de ecstasy de-a lungul vieţii raportul bărbaţi femei este de 5,5 (4,4% bărbaţi faţă de 0,8% femei)’’, a mai spus şeful ANA. În ceea ce priveşte drogurile care se inhalează prevalenţa consumului a rămas similară anului 2007. Pe primul loc în ceea ce pri­veşte consumul de droguri legale, potrivit lui Oprea, se află regiunea Bucureşti Ilfov cu 6%, urmată de regiunea de sud cu 2,5%, centru, cu 1,6%, vest cu 1,5%, nord -est şi sud-est cu câte 1,4%, sud-vest cu 0,9% şi nord-vest cu 0,7%. Studiul “Prevalenţa consumului de dro­guri în România” a fost efectuat pe un eşan­tion de 5.100 de persoane, cu vârs­te cuprinsă între 15 şi 64 de ani, colec­­tarea datelor fiind realizată în peri­oa­da noiembrie – decembrie 2010. Obiec­tivul general al studiului a fost obţi­nerea unor informaţii pentru proiectarea şi evaluarea politicilor adresate reducerii cererii de droguri precum şi cunoaşterea opiniei populaţiei în ceea ce priveşte consumul şi consumatorul de droguri, cu­noaşterea caracteristicilor socio-demo­gra­fice ale consumatorilor.