Tinerii fermieri vor primi 619,3434 milioane euro în noul PNDR


Așa după cum vă informam despre conținutul noului PNDR 2014-2020, subpachetul de măsuri de mediu și climă din cadrul pachetului financiar alocat viitorului Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) ar urma sa beneficieze de o sumă totală de 2.260,3992 milioane euro. Noul PNDR va avea 13 măsuri și un disponibil 8.015,6000 milioane euro prin FEADR. Subpachetul în cauză conține patru masuri: împădurirea și crearea de suprafețe împădurite și perdele forestiere (Măsura 221, Măsura 223) care ar urma să primească 76,1755 milioane euro, cea de agromediu și climă (Măsura 214) cu un disponibil de 813,7437 milioane euro, cea de agricultură ecologică (Măsura 214) cu 100,5878 milioane euro alocări, respectiv delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (Măsura 211, Măsura 212) – 1.269,8923 milioane euro (cea mai mare din acest subpachet). O altă măsură importantă din PNDR 2014-2020 va fi cea de investiții în active fizice, cu un total alocat de 1.832,4303 milioane euro, adică 24,32% din total alocări FEADR. Această măsură conține submăsura de modernizare ferme (Măsura 121) care ar urma să primească 1.026,1610 milioane euro, submăsura de pomicultură – 198,0491 milioane euro, cea reprezentând alte investiții cu o alocare de 828,1119 milioane euro, submăsura de procesare (Măsura 123) – 329,8375 milioane euro, respectiv cea de infrastructură adaptare (Măsura 125) – 476,4319 milioane euro, cu subcriteriul irigații – 371,6169 milioane euro. Măsurii dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor ar urma să-i fie alocată suma de 1.032,2490 milioane euro, adică 13,7% din total alocat, din care pentru instalarea tinerilor fermieri (Măsura 112) ar urma să fie disponibilizată suma de 619,3434 milioane euro.

În cadrul aceleiași măsuri va exista submăsura de start-up + dezvoltare microîntreprinderi și întreprinderi mici non-agricole (Măsura 312, Măsura 313) cu un disponibil calculat de 412,8996 milioane euro. Pentru măsura PNDR 2014-2020 „Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale (Măsura 322)” ar urma să fie alocate 1.000,6034 milioane euro, adică 13,28% din total alocări, iar pentru cea de „Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare” (Măsura 111) – 6,0277 milioane euro, adică 0,08% din total. Viitorul PNDR va conține și măsura de cooperare, cu o alocare de 3,0139 milioane euro, adică 0,04% din total, cea de gestionare a riscurilor – 397,8303 milioane euro, adică 5,280 procente din alocări, LEADER (Axa 4) – 376,7332 milioane euro, adică 5% din total alocat, cea de asistență tehnică (Măsura 511) – 188,3666 milioane euro, adică 2,5% din total fonduri și nu în ultimul rând anga­ja­mentele actuale ale măsurii „Bunăstarea animalelor” cu implicații asupra bugetului PNDR 2014-2020 (Măsura 2015) – 437,0105 milioane euro, adică 5,8% din total alocări. Conform documentului, suma totala alocată PNDR-ului, fără rezerva de performanță de 6%, va fi de 7.534,6640 milioane euro, iar rezerva de performanță va fi de 480,9360 milioane euro.

Posting....